Πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και τα άτομα με αυτισμό, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, τόσο στην έκφραση όσο και στην κατανόηση. Για τους γονείς και τους επαγγελματίες μπορεί να είναι δύσκολο να επιλέξουν ποια προσέγγιση να χρησιμοποιήσουν αλλά και να αποφασίσουν τι θα δουλέψουν πρώτα. Αν το άτομο δεν έχει ομιλία, εμείς ως διεπιστημονική ομάδα συχνά αναρωτιόμαστε αν θα αφιερώσουμε χρόνο στο να ενθαρρύνουμε την ομιλία και αν ναι, για πόσο; Μήπως είναι καλύτερα να επιδιώξουμε τη χρήση εναλλακτικών/ενισχυτικών συστημάτων επικοινωνίας; Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσουμε οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά για τον μαθητή;

Η Pyramid μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Εκτός από το επιστημονικά τεκμηριωμένο Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων PECS, προσφέρουμε μία ποικιλία από σεμινάρια και επιτόπιες εποπτείες εστιάζοντας στην διδασκαλία καίριων δεξιοτήτων επικοινωνίας που μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από τη δίοδο που χρησιμοποιεί ο μαθητής (ομιλία, εικόνες, νοηματική). Η ενσωμάτωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες είναι υψίστης σημασίας και πρακτικές μέθοδοι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος εντάσσονται σε όλες τις υπηρεσίες μας.

Διάγραμμα PECS