Οι εκπαιδευτές ειδικής αγωγής αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθημερινά και συχνά χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη. Έχουμε εμπειρία στο να βοηθάμε ομάδες να δημιουργούν και/ή να τελειοποιούν τα προγράμματά τους δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση θετικών συμπεριφορών, στη διδασκαλία λειτουργικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του PECS) και στο να προσδιορίζουμε ουσιαστικούς στόχους έτσι ώστε να αυξηθεί η ανεξαρτησία του μαθητή σας. Όταν οι σύμβουλοί μας επισκέπτονται τον χώρο σας, γίνεται αξιολόγηση της τάξης σας και σας δίδονται συστάσεις. Αυτή η εποπτεία μπορεί να είναι από εβδομαδιαία έως ετήσια, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των μαθητών και της ομάδας σας.