Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

19.jpg 2.jpg 16.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

PECS Επίπεδο 1 (Βασική) & 4-day Functional ABA (6 ημέρες)

Το πακέτο εκπαίδευσης "PECS Επίπεδο Ι & 4-day Functional ABA " περιλαμβάνει την παρακολούθηση του 2ήμερου σεμιναρίου Βασικής Κατάρτισης στο PECS και του 4ήμερου σεμιναρίου "Functional ABA: Το Eκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid" εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2017-Ιουνίου 2018 σε ειδικές τιμές. Και τα δύο σεμινάρια πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε όπου και όποτε εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες των σεμιναρίων κάνοντας κλικ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο σεμινάρια μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

1ο Σεμινάριο: 4-day FUNCTIONAL ABA: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές και τεχνικές του ΑΒΑ - της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, όπως εφαρμόζονται στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid.Θα διδαχθούν πώς να εντοπίζουν και πώς να διδάσκουν καίριες δεξιότητες επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για την αυτονομία των ατόμων με πολύπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες, πώς να ορίζουν τις απρόσφορες συμπεριφορές, πώς να κάνουν μία λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και πώς να επιλέξουν και να διδάξουν λειτουργικά ισοδύναμες εναλλακτικές συμπεριφορές.

Αυτή η μορφή εφαρμογής του ABA επιτρέπει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει μόνιμα το κίνητρο και προάγει την πρωτοβουλία από μέρους του μαθητή. Το μοντέλο δίνει έμφαση στην επιλογή λειτουργικών στόχων και στη διδασκαλία αυτών μέσα στο φυσικό περιβάλλον εφαρμόζοντας τεχνικές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). Η εκμάθηση της λειτουργικής επικοινωνίας είναι υψίστης σημασίας και στο σεμινάριο αναλύονται οι εννέα καίριες δεξιότητες επικοινωνίας που πρέπει να διδαχθούν τα άτομα με επικοινωνιακή διαταραχή προκειμένου αφενός να εξαλειφθούν οι απρόσφορες συμπεριφορές και αφετέρου να ενισχυθεί η αυτονομία τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν πώς να σχεδιάζουν και να γράφουν  ένα πλάνο διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού στόχου ενσωματώνοντας όλα τα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ημέρα: 

Ορισμός του ΑΒΑ και εφαρμογές του
Βασικές Αρχές της Μάθησης/Εκπαίδευσης

Λειτουργικοί Στόχοι (Βάση 1)

Eνίσχυση (Βάση 2 )
• Θετική Ενίσχυση και Αρνητική Ενίσχυση
• Η αρχή της ενίσχυσης στα διάφορα στάδια διδασκαλίας
• Κατηγορίες ενισχυτών
• Συσχέτιση
• Αξιολόγηση και ιεράρχηση ενισχυτών
• Προγράμματα Ενίσχυσης
• Διαφορική ενίσχυση
• Οπτικά συστήματα ενίσχυσης
• Πρακτική

Επικοινωνία & Κοινωνικές Δεξιότητες (βάση 3)
• Ορισμός της λειτουργικής επικοινωνίας
• Λειτουργίες της Επικοινωνίας
• Παρουσίαση των λεκτικών συντελεστών του Skinner
• Επιπρόσθετες Σημαντικές Δεξιότητες Επικοινωνίας κατά Dr. Andy Bondy

2η ημέρα:
Απρόσφορες Συμπεριφορές (Βάση 4)
• Ορισμός απρόσφορων συμπεριφορών
• Προγενόμενα συμπεριφοράς
• Αρχές της λειτουργικής αξιολόγησης της συμπεριφοράς
=> Συλλογή δεδομένων βάσει Α-Β-C
• Παρέμβαση συμπεριφοράς
• Πρόγραμμα πρόληψης της εμφάνισης της απρόσφορης συμπεριφοράς
=>Διδασκαλία Λειτουργικά Ισοδύναμης Εναλλακτικής Συμπεριφοράς
• Πρακτική

Γενίκευση (κορυφή 1)
• Είδη γενίκευσης
• Ευχέρεια
• Πρακτική

Είδη μαθημάτων (κορυφή 2)
• Είδη μαθημάτων - Πλαίσιο Μάθησης
• Διδακτικές αρχές
• Ανάλυση έργου
• Πλάνο Μαθήματος - Πρακτική

Τεχνικές Διδασκαλίας (κορυφή 3)
• Τμηματική βοήθεια
• Έλεγχος ερεθίσματος
• Επιλογή τμηματικής βοήθειας
• Απόσυρση τμηματικής βοήθειας
• Σταδιακή διαμόρφωση της Συμπεριφοράς
• Πρακτική

Διόρθωση Λαθών (κορυφή 4)
• Διδασκαλία χωρίς λάθη
• Διόρθωση λαθών
• Πρακτική

Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων
• Είδη δεδομένων
• Συλλογή, καταχώρηση και οργάνωση των δεδομένων

3η ημέρα:

Καίριες Επικοινωνιακές Δεξιότητες

4η ημέρα:

Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών

Δραστηριότητες:

• Διάλεξη & videos
• Ασκήσεις
• Πρακτική σε ομάδες
• Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης θα λάβετε:
α) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
β) Σημειώσεις της παρουσίασης
γ) Το βιβλίο The Pyramid Approach to Education: A Guide to Functional ABA by Andy Bondy, Ph.D, 2η έκδοση

 

2ο σεμινάριο: PECS  Επίπεδο Ι

Αυτό το σεμινάριο είναι η βασική πιστοποιημένη κατάρτιση στο PECS και έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στους συμμετέχοντες τη θεωρία στην οποία βασίζεται το PECS και το πρωτόκολλο για το πώς να εφαρμόσουν σωστά τα έξι στάδια του PECS συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών προσδιορισμών και της ανταπόκρισης σε ερωτήσεις, μέσα από πραγματικά παραδείγματα, επίδειξη από τους εισηγητές, βίντεο και ευκαιρίες για πρακτική με παιχνίδι ρόλων σε μικρές ομάδες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες.

Τι θα διδαχθείτε:
• Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της Pyramid και πώς να σχεδιάσετε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
• Τεχνικές για να κινητοποιήσετε το παιδί και να δημιουργήσετε μία πληθώρα ευκαιριών για επικοινωνία
• Πώς να εισάγετε τα έξι στάδια του PECS χρησιμοποιώντας τη συμπεριφοριστική προσέγγιση
• Πώς να διδάξετε την διάκριση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων εικόνων
• Πώς να προχωρήσετε από την ανταλλαγή μίας εικόνας στην πρόταση
• Ποια είναι τα κριτήρια για την μετάβαση από το PECS σε άλλες επικοινωνιακές διόδους

Δραστηριότητες:
• Διάλεξη / Ασκήσεις
• Πρακτική σε ομάδες & παρακολούθηση βίντεο
• Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:
α) Βεβαίωση για την εκπαίδευση στο PECS
β) Εγχειρίδιο & Σημειώσεις με όλες τις οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα
8:15 Προσέλευση-Εγγραφές
09:00 Eκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid (Λειτουργικής Δραστηριότητες, Ενίσχυση)
10:30 Διάλειμμα-καφές
10:45 Eκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid (Επικοινωνία, Συμπεριφορές, Τεχνικές Διδασκαλίας, Τεχνικές Διόρθωσης, Δεδομένα)
12:45 Προετοιμασία για την έναρξη διδασκαλίας PECS
13:00 Διάλειμμα για γεύμα
14:00 Στάδιο Ι (με πρακτική εφαρμογή)
15:30 Διάλειμμα-καφές
15:45 Στάδιο ΙΙ με βίντεο
17:00 Λήξη της 1ης ημέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00 Απαντήσεις ερωτήσεων από την 1η μέρα
09:30 Στάδιο ΙΙΙΑ Πρώιμα Μαθήματα Διάκρισης Εικόνων, Διόρθωση Λάθους
10:30 Διάλειμμα-καφές
10:45 Συνέχεια Στάδιο ΙΙΙΑ (με πρακτική εφαρμογή)
11:15 Εναλλακτικές τεχνικές, Στάδιο ΙΙΙΒ
13:00 Διάλειμμα για γεύμα
14:00 Στάδιo IV (με πρακτική εφαρμογή)
15:30 Διάλειμμα - καφές
15:45 Επιθετικοί Προσδιορισμοί, Στάδιo V (με πρακτική εφαρμογή)
16:00 Στάδιο VI
16:30 Μετάβαση από το PECS
17:00 Λήξη της 2ης ημέρας

Αυτό το σεμινάριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για περαιτέρω κατάρτιση στο PECS όπως η διαδικασία Πιστοποίησης και η Προχωρημένη Κατάρτιση στο PECS.

 


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.