Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

12.jpg 8.jpg 17.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

PECS Επίπεδο 1 και 2 - Βασική και Προχωρημένη Κατάρτιση (3 ημέρες)

Αυτό το πακέτο εκπαίδευσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση των σεμιναρίων  PECS Eπίπεδο Ι και ΙΙ εντός της ίδιας ακαδημαϊκής περιόδου.

 

 PECS Επίπεδο 1 - Βασική Κατάρτιση

 Τι έχει μεγαλύτερη αξία από το να δώσετε στο παιδί σας ή στο μαθητή σας τη δυνατότητα να επικοινωνεί; Το PECS είναι μία δοκιμασμένη προσέγγιση βασισμένη σε αποδείξεις (evidence based practice) που χρησιμοποιεί εικόνες για να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν μία ευρεία γκάμα επικοινωνιακών και μαθησιακών δυσκολιών. Εύκολο στην πρόσβαση, προσιτό στην εφαρμογή, και επιστημονικά τεκμηριωμένο ως μία από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις, το PECS είναι μία ευκαιρία να ανοίξει η πόρτα στην αυθόρμητη επικοινωνία μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, χωρίς να προαπαιτείται εκτενής εκπαίδευση του παιδιού/ενήλικα.
Αυτό το σεμινάριο είναι η βασική πιστοποιημένη κατάρτιση στο PECS και έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στους συμμετέχοντες τη θεωρία στην οποία βασίζεται το PECS και το πρωτόκολλο για το πώς να εφαρμόσουν σωστά τα έξι στάδια του PECS συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών προσδιορισμών και της ανταπόκρισης σε ερωτήσεις, μέσα από πραγματικά παραδείγματα, επίδειξη από τους εισηγητές, βίντεο και ευκαιρίες για πρακτική με παιχνίδι ρόλων σε μικρές ομάδες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες.

Τι θα διδαχθείτε:
• Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της Pyramid και πώς να σχεδιάσετε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
• Τεχνικές για να κινητοποιήσετε το παιδί και να δημιουργήσετε μία πληθώρα ευκαιριών για επικοινωνία
• Πώς να εισάγετε τα έξι στάδια του PECS χρησιμοποιώντας τη συμπεριφοριστική προσέγγιση
• Πώς να διδάξετε την διάκριση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων εικόνων
• Πώς να προχωρήσετε από την ανταλλαγή μίας εικόνας στην πρόταση
• Ποια είναι τα κριτήρια για την μετάβαση από το PECS σε άλλες επικοινωνιακές διόδους

Δραστηριότητες:
• Διάλεξη / Ασκήσεις
• Πρακτική σε ομάδες & παρακολούθηση βίντεο
• Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:
α) Βεβαίωση για την εκπαίδευση στο PECS
β) Εγχειρίδιο & Σημειώσεις με όλες τις οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

Αυτό το σεμινάριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για περαιτέρω κατάρτιση στο PECS όπως η διαδικασία Πιστοποίησης και η Προχωρημένη Κατάρτιση στο PECS
 

PECS Επίπεδο 2 - Προχωρημένη κατάρτιση 

Αυτό το μονοήμερο σεμινάριο αποτελεί τη συνέχεια της Βασικής Κατάρτισης στο PECS (Επίπεδο 1). Απευθύνεται σε επαγγελματίες και γονείς που έχουν παρακολουθήσει τη Βασική Κατάρτιση στο PECS.

Σε αυτό το σεμινάριο γίνεται εκτενής παρουσίαση του Σταδίου των προσδιορισμών, και των Σταδίων V & VI. Θα παρουσιάσουμε πώς αξιολογούμε ενισχυτές για διδασκαλία προσδιορισμών, τις τεχνικές διδασκαλίας και της διόρθωσης λαθών, και πώς μπορούμε να οργανώσουμε ένα αποτελεσματικό μάθημα διδασκαλίας προσδιορισμών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για τον μαθητή μας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τεχνικές διδασκαλίας και ιδέες για αύξηση λεξιλογίου έκφρασης και πολυπλοκότητας δομής πρότασης.

 

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στα εξής:

 

• παρατακτική σύνταξη
• χρήση επιθετικών προσδιορισμών
• χρήση τοπικών προσδιορισμών
• χρήση ρημάτων εντός πρότασης
• δόμηση πολυπλοκότερων προτάσεων
• συμφωνία άρθρου-αντικειμένου ως προς το γένος και τον αριθμό
• έκφραση στον αόριστο και στον μέλλοντα
• δόμηση προτάσεων της μορφής Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
• δόμηση προτάσεων για προσωπικές πληροφορίες
• έκφραση πολύπλοκων σχολίων και αιτημάτων
• διδασκαλία έκφρασης ερωτήσεων
• διδασκαλία έκφρασης συναισθημάτων

 

Ολοκληρώνοντας, θα αναλύσουμε πως μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω για να επικοινωνούν οι μαθητές αποτελεσματικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας τους.

 

Τι θα διδαχθείτε:

• Να αξιολογείτε τα προχωρημένα μαθήματα PECS
• Να σχεδιάζετε προχωρημένα μαθήματα PECS, κάνοντας χρήση προσδιορισμών
• Να αξιοποιείτε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία εννοιών με το PECS μέσα σε καθημερινές ρουτίνες
• Να διευρύνετε τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών τους (σημασιολογία και σύνταξη)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν παρακολουθήσει τη Βασική κατάρτιση στο PECS.

 


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.