Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

15.jpg 6.jpg 13.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

4-day Functional ABA: Tο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

To τετραήμερο αυτό σεμινάριο αποτελεί συνδυασμό του διημέρου Functional ABA και των μονοήμερων σεμιναρίων των Εννέα Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και της Διαχείρισης Προβληματικών Συμπεριφορών. Είναι σχεδιασμένο για παρακολούθηση από διάφορες ομάδες ειδικών που δουλεύουν με μαθητές που είτε έχουν λειτουργική ομιλία είτε χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας.

Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στo Functional ABA, στις βασικές αρχές και τεχνικές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, όπως εφαρμόζονται στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid. Επίσης θα διδαχθούν πώς να εντοπίζουν και πώς να διδάσκουν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για την αυτονομία των ατόμων με πολύπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες, πώς να ορίζουν τις απρόσφορες συμπεριφορές, πώς να κάνουν μία λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και πώς να επιλέξουν και να διδάξουν λειτουργικά ισοδύναμες εναλλακτικές συμπεριφορές.

Αυτή η μορφή εφαρμογής του ABA επιτρέπει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει μόνιμα το κίνητρο και προάγει την πρωτοβουλία από μέρους του μαθητή. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα αυτών που διδάσκονται και στη διδασκαλία μέσα στο φυσικό περιβάλλον με εφαρμογή τεχνικών βασισμένων στην Εφαρμοσμένη Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). Η εκμάθηση της λειτουργικής επικοινωνίας είναι υψίστης σημασίας και συζητείται σύμφωνα με τις αρχές της Λεκτικής Συμπεριφοράς (Verbal Behavior) όπως ορίζεται από τον Skinner. Αναλύονται οι εννέα βασικές δεξιότητες επικοινωνίας που πρέπει να διδαχθούν τα άτομα με διαταραχές στην επικοινωνία προκειμένου να συμβάλλουν στην εξάλειψη απρόσφορων συμπεριφορών και στο να οδηγήσουν το άτομο προς την αυτονομία.

Συνολικά , οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε στρατηγικές διδασκαλίας ενός λειτουργικού μοντέλου ABA και θα είναι σε θέση στο τέλος των τεσσάρων ημερών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και να διεξάγουν μία λειτουργική αξιολόγηση συμπεριφοράς.

Τι θα διδαχθείτε:
• Πώς να προσδιορίζετε τα απαραίτητα στοιχεία για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
• Πώς να προσδιορίζετε και να ορίζετε λειτουργικούς στόχους σε διάφορους τομείς
• Πώς να ενσωματώνετε οπτικές στρατηγικές ενίσχυσης
• Πώς να προσδιορίζετε τη λειτουργική επικοινωνία και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες εμφανίζεται
• Πώς να καταρτίζετε κατάλληλα μαθήματα διδασκαλίας στόχων για μια ποικιλία δεξιοτήτων
• Πώς να προσδιορίζετε αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και στρατηγικές διόρθωσης λάθους
• Πώς να προσδιορίσετε και πώς να διδάσκετε τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν τα άτομα με διαταραχές της επικοινωνίας ανεξάρτητα από τη δίοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το άτομο (να ζητάει ενισχυτές, βοήθεια και διάλειμμα, να απαντάει με ναι και όχι, να ανταποκρίνεται στο "περίμενε", να ακολουθεί λειτουργικές εντολές, να ακολουθεί ένα οπτικό πρόγραμμα και να μεταβαίνει από τη μία δραστηριότητα στην άλλη), χρησιμοποιώντας μια ποικιλία επικοινωνιακών διόδων
• Πώς να ορίζετε λειτουργικά μια συμπεριφορά
• Πώς να προσδιορίζετε τι σημαίνει λειτουργική αξιολόγηση συμπεριφοράς και πώς να εκτελείτε μια τέτοιου είδους αξιολόγηση
• Πώς να προσδιορίσετε λειτουργικά ισοδύναμες εναλλακτικές συμπεριφορές
• Πώς να δημιουργείτε Ατομικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ενσωματώνοντας τα στοιχεία του μοντέλου Pyramid και εφαρμόζοντας τις αρχές και τεχνικές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) σε ένα λειτουργικό για το μαθητή περιβάλλον

Δραστηριότητες:
• Διάλεξη & videos
• Ασκήσεις
• Πρακτική σε ομάδες
• Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης θα λάβετε:
α) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
β) Σημειώσεις της παρουσίασης
γ) Το βιβλίο The Pyramid Approach to Education: A Guide to Functional ABA by Andy Bondy, Ph.D, 2η έκδοση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ημέρα: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

Λειτουργικοί Στόχοι (Βάση 1)
• Επιλογή και ορισμός ενός λειτουργικού στόχου
• Η επικοινωνία έκφρασης και πρόσληψης
• Κοινωνική αλληλεπίδραση και αλληλεπίδραση μέσα από το παιχνίδι
• Η αυτονομία στην καθημερινή ζωή
• Οι σχολικές δεξιότητες
• Πρακτική

Eνίσχυση (Βάση 2 )
• Θετική Ενίσχυση και Αρνητική Ενίσχυση
• Η αρχή της ενίσχυσης στα διάφορα στάδια διδασκαλίας
• Κατηγορίες ενισχυτών
• Συσχέτιση
• Αξιολόγηση και ιεράρχηση ενισχυτών
• Προγράμματα Ενίσχυσης
• Διαφορική ενίσχυση
• Οπτικά συστήματα ενίσχυσης
• Πρακτική

Επικοινωνία & Κοινωνικές Δεξιότητες (βάση 3)
• Ορισμός της λειτουργικής επικοινωνίας
• Λειτουργίες της Επικοινωνίας
• Παρουσίαση των λεκτικών συντελεστών του Skinner
• Επιπρόσθετες Σημαντικές Δεξιότητες Επικοινωνίας κατά Dr. Andy Bondy

 

2η ημέρα: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid
Απρόσφορες Συμπεριφορές (Βάση 4)
• Ορισμός απρόσφορων συμπεριφορών
• Προγενόμενα συμπεριφοράς
• Αρχές της λειτουργικής αξιολόγησης της συμπεριφοράς
=> Συλλογή δεδομένων βάσει Α-Β-C
• Παρέμβαση συμπεριφοράς
• Πρόγραμμα πρόληψης της εμφάνισης της απρόσφορης συμπεριφοράς
=>Διδασκαλία Λειτουργικά Ισοδύναμης Εναλλακτικής Συμπεριφοράς
• Πρακτική

Γενίκευση (κορυφή 1)
• Είδη γενίκευσης
• Ευχέρεια
• Πρακτική

Είδη μαθημάτων (κορυφή 2)
• Είδη μαθημάτων - Πλαίσιο Μάθησης
• Διδακτικές αρχές
• Ανάλυση έργου
• Πλάνο Μαθήματος - Πρακτική

Τεχνικές Διδασκαλίας (κορυφή 3)
• Τμηματική βοήθεια
• Έλεγχος ερεθίσματος
• Επιλογή τμηματικής βοήθειας
• Απόσυρση τμηματικής βοήθειας
• Σταδιακή διαμόρφωση της Συμπεριφοράς
• Πρακτική

Διόρθωση Λαθών (κορυφή 4)
• Διδασκαλία χωρίς λάθη
• Διόρθωση λαθών
• Πρακτική

Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων
• Είδη δεδομένων
• Συλλογή, καταχώρηση και οργάνωση των δεδομένων

3η ημέρα: Σημαντικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες που μειώνουν τα προβλήματα Συμπεριφοράς
• Χρήση Ενίσχυσης - Άσκηση
• Workshop: Πλάνο μαθήματος
• Αξιολόγηση Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας – Άσκηση
• Αναζητώντας Ενισχυτές – Άσκηση
• Αίτημα για Βοήθεια - Άσκηση
• Αίτημα για Διάλειμμα – Άσκηση
• Απαντώντας με «ΟΧΙ» ή «ΝΑΙ»
• Διδασκαλία του «Περίμενε», Πώς λέμε «Όχι» στα αιτήματα των μαθητών
• Κάνοντας Μεταβάσεις
• Ακολουθία Εντολών
• Ακολουθία οπτικών προγραμμάτων

4η ημέρα: Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών
• Λειτουργικός Έλεγχος της Συμπεριφοράς
• Ενίσχυση και Συμπεριφορές
• Απρόσφορες Συμπεριφορές, Pyramid
• Λειτουργική Αξιολόγηση και Ανάλυση Συμπεριφοράς – Δεδομένα ABC
• Πρακτική
• Στρατηγικές πρόληψης
• Συστήματα Διαφορικής Ενίσχυσης
• Αξιολόγηση του Πλάνου Παρέμβασης Συμπεριφορών


  

 

 

 

 


 


Current Listings:

ONLINE ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ, Ελλάδα (4-day FUNCTIONAL ABA:Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid)
13/02/2021 - 21/02/2021

Κόστος Επαγγελματιών: €300.00
Κόστος Γονέων: €250.00
Φοιτητές: €300.00
Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.