Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

19.jpg 5.jpg 4.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

PECS Summer School για επαγγελματίες

11 - 16 Ιουλίου 2016

Σκοπός του Προγράμματος 

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα PECS έχει  στόχο την εκπαίδευση και εποπτεία στην ορθή εφαρμογή του PECS επαγγελματιών που επιθυμούν εφαρμόσουν το PECS ή/και να ακολουθήσουν τη Διαδικασία Πιστοποίησης ΕφαρμοστήTM PECS  δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής του PECS με μαθητές και άμεσης εποπτείας από Πιστοποιημένους Επόπτες της Pyramid.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή του PECS με μαθητές καθώς και στη θεωρητική κατάρτιση στο εκπαιδευτικό μοντέλο της Pyramid.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 ημέρες, 8,5 ώρες καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για επαγγελματίες που  εφαρμόζουν ή σκοπεύουν να εφαρμόσουν το PECS με μαθητές και επιθυμούν  να δουν την ορθή εφαρμογή του PECS ή/και να λάβουν την Πιστοποίηση ΕφαρμοστήΤΜ PECS και να επιλύσουν προβλήματα που έχουν συναντήσει κατά την εφαρμογή του PECS.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς εφαρμόζουμε το PECS σε ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που  δίνει έμφαση στην πρωτοβουλία του μαθητή και έχει νόημα για το ίδιο το παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες στην πρακτική είναι να έχουν παρακολουθήσει το 2ήμερο σεμινάριο Βασικής Κατάρτισης PECS (Level 1) που διεξάγεται αποκλειστικά από την Pyramid.

Οι υποψήφιοι για την Πιστοποίηση πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια από την ημερομηνία της αίτησης. Εξαιρέσεις γίνονται κατά περίπτωση. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί συμμετέχει στο πρόγραμμα με δικό του μαθητή.

 Προγράμματα για εκπαιδευτές:

1. Πρακτική εφαρμογή του PECS

2. Εποπτεία για την Πιστοποίηση Εφαρμοστή PECS με δυνατότητα online παρακολούθησης

3. Πρακτική Εφαρμογή και Εποπτεία για την Πιστοποίηση Εφαρμοστή PECS


Τι θα διδαχθείτε;    

·        Οργάνωση του υλικού για μία αποτελεσματική συνεδρία PECS

·        Εφαρμογή του PECS σε καθένα από τα 6 Στάδια

·        Διόρθωση λάθους μέσα στο PECS

·        Εφαρμογή του PECS κατά τη διάρκεια ομαδικών λειτουργικών δραστηριοτήτων

·        Συγγραφή πλάνου μαθήματος για στόχους PECS

·        Συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε κάθε Στάδιο του PECS

·        Σύνταξη γραπτής αναφοράς σχετικά με την εφαρμογή του PECS για έναν μαθητή του προγράμματος

Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30-9:00 Προσέλευση και προετοιμασία των δραστηριοτήτων 
9:00-14:00 Εκπαίδευση με τους μαθητές
14:00-14:30 Διάλειμμα
14:30-15:30 Ομάδα - Συζήτηση των δεδομένων και εκπαιδευτικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα
15:30-16:30 Προετοιμασία των δραστηριοτήτων της επόμενης ημέρας
16:30-17:30 Ομάδα εποπτείας για την πιστοποίηση όπου θα καλυφθούν τεχνικά και θεωρητικά θέματα της εξέτασης 

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να κάνουν μόνο πρακτική εφαρμογή στο PECS  αποχωρούν στις 15:30. 


Η εποπτεία είναι ομαδική.
 Σε κάθε υποψήφιο για την Πιστοποίηση ΕφαρμοστήΤΜ PECS παρέχεται κατά μέσο όρο 1 ώρα εποπτείας για την οργάνωση μίας δραστηριότητας και για την εφαρμογή του PECS με έναν μαθητή.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης ΕφαρμοστήTM PECS
Τετάρτη ως Παρασκευή
-Παράδοση δύο πλάνων μαθήματος
-Αξιολόγηση στην πρακτική εφαρμογή κάθε σταδίου
Σάββατο 9:00-16:00
(με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου εφόσον χρειαστεί)
-Ολοκλήρωση πρακτικής εξέτασης  
-Συγγραφή  αναφοράς μαθητή 
-Τρίωρη γραπτή εξέταση

 Κυριακή :επανεξέταση στα μέρη που απαιτείται βελτίωση


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.