Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

12.jpg 19.jpg 16.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

PECS Επίπεδο 1 - Βασική Κατάρτιση


Τι έχει μεγαλύτερη αξία από το να δώσετε στο παιδί / στο μαθητή σας τη δυνατότητα να επικοινωνεί; Το PECS είναι μία δοκιμασμένη προσέγγιση βασισμένη σε αποδείξεις (evidence based practice) που χρησιμοποιεί εικόνες για να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν μία ευρεία γκάμα επικοινωνιακών και μαθησιακών δυσκολιών. Εύκολο στην πρόσβαση, προσιτό στην εφαρμογή, και επιστημονικά τεκμηριωμένο ως μία από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις, το PECS είναι μία ευκαιρία να ανοίξει η πόρτα στην αυθόρμητη επικοινωνία μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, χωρίς να προαπαιτείται εκτενής εκπαίδευση του παιδιού/ενήλικα.
Αυτό το σεμινάριο είναι η βασική πιστοποιημένη κατάρτιση στο PECS και έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στους συμμετέχοντες τη θεωρία στην οποία βασίζεται το PECS και το πρωτόκολλο για το πώς να εφαρμόσουν σωστά τα έξι στάδια του PECS συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών προσδιορισμών και της ανταπόκρισης σε ερωτήσεις, μέσα από πραγματικά παραδείγματα, επίδειξη από τους εισηγητές, βίντεο και ευκαιρίες για πρακτική με παιχνίδι ρόλων σε μικρές ομάδες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες.

 

 Τι θα διδαχθείτε:
• Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της Pyramid και πώς να σχεδιάσετε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
• Τεχνικές για να κινητοποιήσετε το παιδί και να δημιουργήσετε μία πληθώρα ευκαιριών για επικοινωνία
• Πώς να εισάγετε τα έξι στάδια του PECS χρησιμοποιώντας τη συμπεριφοριστική προσέγγιση
• Πώς να διδάξετε την διάκριση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων εικόνων
• Πώς να προχωρήσετε από την ανταλλαγή μίας εικόνας στην πρόταση
• Ποια είναι τα κριτήρια για την μετάβαση από το PECS σε άλλες επικοινωνιακές διόδους

 Δραστηριότητες:
• Διάλεξη / Ασκήσεις
• Πρακτική σε ομάδες & παρακολούθηση βίντεο
• Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:
α) Βεβαίωση για την εκπαίδευση στο PECS
β) Εγχειρίδιο & Σημειώσεις με όλες τις οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
8:15 Προσέλευση-Εγγραφές
09:00 Eκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid (Λειτουργικής Δραστηριότητες, Ενίσχυση)
10:30 Διάλειμμα-καφές
10:45 Eκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid (Επικοινωνία, Συμπεριφορές, Τεχνικές Διδασκαλίας, Τεχνικές Διόρθωσης, Δεδομένα)
12:45 Προετοιμασία για την έναρξη διδασκαλίας PECS
13:00 Διάλειμμα για γεύμα
14:00 Στάδιο Ι (με πρακτική εφαρμογή)
15:30 Διάλειμμα-καφές
15:45 Στάδιο ΙΙ με βίντεο
17:00 Λήξη της 1ης ημέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ

08:30 Απαντήσεις ερωτήσεων από την 1η μέρα
09:00 Στάδιο ΙΙΙΑ Πρώιμα Μαθήματα Διάκρισης Εικόνων, Διόρθωση Λάθους
10:30 Εναλλακτικές τεχνικές
11:00 Διάλειμμα για καφέ
11:20 Στάδιο IΙΙΒ με πρακτική εφαρμογή
12:20 Στάδιο IV με πρακτική
13:45 Διάλειμμα για γεύμα
14:30 Προσδιορισμοί
15:00 Στάδιo V με πρακτική εφαρμογή
15:30 Στάδιο VΙ
16:00 Πότε λέμε Όχι Μετάβαση από το PECS - Έρευνες
16:30 Λήξη της 2ης ημέρας

 

 Αυτό το σεμινάριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για περαιτέρω κατάρτιση στο PECS όπως η διαδικασία Πιστοποίησης και η Προχωρημένη Κατάρτιση στο PECS

 

Ισχύουν μειωμένες τιμές για προεγγραφές ή/και για ομαδικές εγγραφές των 3 ατόμων και άνω

 

 


Current Listings:

LIVE & ONLINE, Ελλάδα (PECS Επίπεδο 1 - Βασική Κατάρτιση)
03/10/2020 - 04/10/2020

Κόστος Επαγγελματιών: €330.00
Κόστος Γονέων: €245.00
Φοιτητές: €300.00
Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.