Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

9.jpg 18.jpg 10.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

Functional ABA: Tο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

Αυτό το σεμινάριο αποτελεί συνδυασμό του διημέρου Functional ABA και των μονοήμερων σεμιναρίων των Εννέα Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και της Διαχείρισης Προβληματικών Συμπεριφορών. Είναι σχεδιασμένο για παρακολούθηση από διάφορες ομάδες ειδικών που δουλεύουν με μαθητές που είτε έχουν λειτουργική ομιλία είτε χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας.

Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στo Λειτουργικό ABA, στις βασικές αρχές και τεχνικές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, όπως εφαρμόζονται στην πράξη μέσα στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid. Επίσης θα διδαχθούν πώς να εντοπίζουν και πώς να διδάσκουν τις καίριες δεξιότητες επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για την αυτονομία των ατόμων με πολύπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες, πώς να ορίζουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές, πώς να κάνουν μία λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και πώς να επιλέξουν και να διδάξουν λειτουργικά ισοδύναμες εναλλακτικές συμπεριφορές.

Αυτή η μορφή εφαρμογής του ABA επιτρέπει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει μόνιμα το κίνητρο και προάγει την πρωτοβουλία από μέρους του μαθητή. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα αυτών που διδάσκονται και στη διδασκαλία μέσα στο φυσικό περιβάλλον με εφαρμογή τεχνικών βασισμένων στην Εφαρμοσμένη Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). Η εκμάθηση της λειτουργικής επικοινωνίας είναι υψίστης σημασίας και συζητείται σύμφωνα με τις αρχές της Λεκτικής Συμπεριφοράς (Verbal Behavior) όπως ορίζεται από τον Skinner. Αναλύονται οι εννέα βασικές δεξιότητες επικοινωνίας που πρέπει να διδαχθούν τα άτομα με διαταραχές στην επικοινωνία προκειμένου να συμβάλλουν στην εξάλειψη απρόσφορων συμπεριφορών και στο να οδηγήσουν το άτομο προς την αυτονομία.

Συνολικά , οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε στρατηγικές διδασκαλίας ενός λειτουργικού μοντέλου ABA και θα είναι σε θέση στο τέλος των τεσσάρων ημερών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και να διεξάγουν μία λειτουργική αξιολόγηση συμπεριφοράς.


Τι θα διδαχθείτε:

Δραστηριότητες:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης θα λάβετε:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ημέρα: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

ΑΒΑ και Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid
Δραστηριότητες και Video

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ορισμός Λειτουργικής Επικοινωνίας

2η ημέρα: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ορισμός των 2 τύπων Μαθήματων: Διάκρισης /Αλληλουχίας
Πλαίσιο Μάθησης: Μαθήματα που Ξεκινά ο Εκπαιδευτής και Μαθήματα που Ξεκινά ο Μαθητής
Διδακτικές Αρχές Μαθημάτων Διάκρισης
Διδακτικές Αρχές Μαθημάτων Αλληλουχίας
Ανάλυση Έργου
Αλυσιδωτές Αντιδράσεις Προς τα Εμπρός/ Αλυσιδωτές Αντιδράσεις Προς τα Πίσω
Ο ρόλος της Επανάληψης
Δραστηριότητες & Πλάνο Μαθήματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Oρισμός τμηματικής βοήθειας
Είδη τμηματικής βοήθειας

Επιλογή και χρήση της τμηματικής βοήθειας
Στρατηγικές απόσυρσης της τμηματικής βοήθειας
Μάθηση χωρίς λάθη: Σταδιακή διαμόρφωση της Συμπεριφοράς

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Διδασκαλία Χωρίς Λάθη
Διόρθωση λαθών
Πρόληψη Λαθών
Δραστηριότητες & Πλάνο Μαθήματος

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λόγοι που συλλέγουμε δεδομένα
Πρακτικά ζητήματα : Τι δεδομένα; Με τι συχνότητα;
Δεδομένα για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων
Δεδομένα για τις συμπεριφορές 
Συλλογή, καταχώρηση και οργάνωση των δεδομένων

ΤΕΣΤ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

3η ΜΕΡΑ Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid – Καίριες Δεξιότητες Επικοινωνίας
Απάντηση σε Ερωτήσεις
Ανάλυση Ενός Πλάνου Μαθήματος
Χρήση Ενίσχυσης – Δραστηριότητα
Ακατάλληλες Συμπεριφορές & Λειτουργική Επικοινωνία – Δραστηριότητα Αξιολόγηση Επιπρόσθετων Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ζητώντας Ενισχυτές – Δραστηριότητα
Ζητώντας Βοήθεια – Δραστηριότητα
Ζητώντας Διάλειμμα – Δραστηριότητα
Δηλώνοντας ΟΧΙ & ΝΑΙ – Επίλυση Προβλήματος

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Περιμένω – Δραστηριότητα
Ανταπόκριση στο «ΟΧΙ»
Μετάβαση Μεταξύ Δραστηριοτήτων
Ακολουθία Οπτικών Εντολών
Ακολουθία Λεκτικών Εντολών
Ακολουθία Οπτικού Προγράμματος – Δραστηριότητα

4η ημέρα: Διαχείριση Ακατάλληλων Συμπεριφορών

Λειτουργικός Έλεγχος Συμπεριφοράς
Θετική & Αρνητική Ενίσχυση – Άσκηση
Απρόσφορες Συμπεριφορές, Pyramid
Επιλογή Απρόσφορων Συμπεριφορών για Παρέμβαση, Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς

Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς – Ερωτηματολόγιο, Παρατήρηση Συμπεριφοράς Εντός Πλαισίου (συλλογή δεδομένων ABC και γραφήματα)
Στρατηγικές πρόληψης – Εισαγωγή, Ενίσχυση, Ας κάνουμε μία Συμφωνία
Στρατηγικές πρόληψης (συνέχεια) – 9 Σημαντικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Λειτουργικά Ισοδύναμες Εναλλακτικές Συμπεριφορές – Ανασκόπηση, Παραδείγματα Πρόσβασης σε Ενισχυτή και Αποφυγής
Έκλυση Συμπεριφορών, Ανταπόκριση στο «περίμενε», Περίληψη των ΛΙΕΣ
Συστήματα Διαφορικής Ενίσχυσης
Αλλάζοντας τη «Μη-Συμβατή Συμπεριφορά», Παρεμβάσεις που Στηρίζονται στις Συνέπειες/Πυροσβεστικές Παρεμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης και του time out)
Εκπόνηση Πλάνου Παρέμβασης (case study) – Συζήτηση
Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 


Current Listings:

LIVE & ONLINE, Ελλάδα (FUNCTIONAL ABA: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid - ONLINE)
07/11/2020 - 15/11/2020

Κόστος Επαγγελματιών: €300.00
Κόστος Γονέων: €250.00
Φοιτητές: €300.00
Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.