Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν το Verbal Behavior, την ανάλυση της γλώσσας, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο του B.F. Skinner Verbal Behavior καθώς και πώς αυτή η ανάλυση θα τους βοηθήσει να εξελίξουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα επικοινωνίας για άτομα με διάφορες μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες και διαταραχές.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να ορίζουν και να διδάσκουν λεκτικές συμπεριφορές (Verbal Behavior) στις τάξεις, στα κατ’ οίκον προγράμματα και στην κοινότητα. Ο Skinner ήταν σαφής ότι αυτός ο τρόπος ανάλυσης της γλώσσας είναι βοηθητικός ανεξάρτητα από τη δίοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ένα άτομο -ομιλία, νοήματα, εικόνες (συμπεριλαμβανομένου και του PECS) ανάγνωση/γραφή, ή άλλα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας.

Το σεμινάριο περιγράφει τις κύριες και τις σύνθετες γλωσσικές συμπεριφορές (λεκτικούς συντελεστές), κάθε μία από τις οποίες ορίζεται με βάση τις συνθήκες στις οποίες εμφανίζεται. Επιπλέον σε αυτό το σεμινάριο περιγράφεται με ποιο τρόπο λεπτές διαφορές στις τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε ως εκπαιδευτές μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές όσον αφορά το τι τελικά μαθαίνουν οι μαθητές μας. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν ότι το να γνωρίζουμε και να κατανοούμε αυτές τις σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των τεχνικών διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ένα άτομο. Το πρωτόκολλο του PECS (Frost & Bondy, 2002) χρησιμοποιείται ως παράδειγμα εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο αναλύεται σύμφωνα με το Verbal Behavior. Επίσης περιγράφονται θέματα που σχετίζονται με τη δυσκολία της διδασκαλίας των συναισθημάτων και των αισθήσεων, καθώς και άλλα βασικά θέματα που σχετίζονται με τον αυτισμό.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εισηγήσεις, video και ασκήσεις.

Πληροφορίες Σεμιναρίου


Δε βρέθηκε online σεμινάριο
Δε βρέθηκε δια ζώσης σεμινάριο