Ελάτε κι εσείς μαζί μας στο Διεθνές Συνέδριο Pyramid FUNctional Behavior στις 26 και 27 Απριλίου 2021! Η διεθνής μας ομάδα αναλυτών συμπεριφοράς, με επικεφαλής τον Andy Bondy, PhD, τον δημιουργό του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid® και συν-δημιουργό του PECS®, έχει δημιουργήσει σύντομες ομιλίες που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που σχετίζονται με το πεδίο της ανάλυσης συμπεριφοράς.

Η πρώτη ημέρα θα εστιάσει σε πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάλυση συμπεριφοράς και την επικοινωνία. Ο Dr. Bondy θα ξεκινήσει το συνέδριο με μια παρουσίαση που σχετίζεται με τους μύθους που σχετίζονται με το βιβλίο του BF Skinner, Verbal Behavior, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών των λεκτικών συντελεστών του Skinner που μπορούν να εφαρμοστούν στον σχεδιασμό εκπαίδευσης της επικοινωνίας. Μια άλλη παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ενεργητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χαλάρωσης, ως μέσο για την αύξηση της επικοινωνίας και τη μείωση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Επιπλέον, μία συνεδρία θα εξετάσει ηθικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (AAC) και θα συζητήσει κοινωνικά σημαντικές παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας; μια προσέγγιση ομαδικής συνεργασίας.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου επικεντρώνεται σε πτυχές που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Το συνέδριο θα ξεκινήσει με μια παρουσίαση σχετικά με το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid, όπως εφαρμόζεται σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων. Τα στοιχεία από τη νέα αναθεωρημένη Λίστα Ελέγχου Πιστοποίησης Τάξης Pyramid θα παρουσιαστούν με πρακτικά παραδείγματα. Μια άλλη συνεδρία θα αναλύσει (θα θέσει επί τάπητος) τις δυσκολίες μετάβασης που προκύπτουν στα προγράμματα για εφήβους μαθητές. Μια τρίτη διάλεξη εξετάζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των τηλεϋπηρεσιών αναλύοντας τις κατευθυντήριες γραμμές εποπτείας από το BACB. Σε όλες αυτές τις διαλέξεις, θα συζητήσουμε πώς ο αναλυτής συμπεριφοράς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αρχές της εφαρμοσμένης επιστήμης μας για να διευκολύνει τον επιτυχημένο σχεδιασμό προγραμμάτων σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών και ηλικιών.


ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ:

 • Να προσδιορίζετε πώς χρησιμοποιείται η ανάλυση των λεκτικών συνελεστών για την επέκταση των επικοινωνιακών ευκαιριών
 • Να αξιολογείτε από μία συμπεριφορική οπτική τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας
 • Να εντοπίζετε πώς ένα συμπεριφορικό πλαίσιο, το Μοντέλο Pyramid εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη μιας ομάδας εντός εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μέσα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 • Να προσδιορίζετε συμπεριφορικές κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία της παροχής τηλεϋπηρεσιών
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VERBAL BEHAVIOR: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

(120 λεπτά)

Εισηγητής: Andy Bondy, PhD

Περιγραφή: Ο Skinner έγραψε το βιβλίο Verbal Behavior το 1957. Προσφέρει ένα αναλυτικό εργαλείο βασισμένο στις αρχές της λειτουργικής συμπεριφοράς που εμπεριέχει την επικοινωνία και τη γλώσσα. Παρόλο που το βιβλίο δεν προσφέρει στοιχεία ή κάποια ενότητα με οδηγίες, πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι προσφέρει μια προσέγγιση βασισμένη στη λεκτική συμπεριφορά. Θα αναρωτηθούμε κατά πόσο οι στρατηγικές τέτοιων προσεγγίσεων αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο του βιβλίου. Θα προτείνουμε ότι η ανάλυση πολλαπλών ελεγχόμενων λεκτικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων μαθημάτων. Επιπλέον, θα εξεταστούν διάφορα αμφιλεγόμενα θέματα, όπως ερέθισμα έναντι τοπογραφικών διαφοροποιήσεων, προσδιορισμοί, autoclitics, χρήση tacts ή intraverbals σε συστήματα επικοινωνίας βασισμένα σε εικόνες, και άλλα ζητήματα που βασίζονται τόσο στην ανάλυση του βιβλίου όσο και στη λογική.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ:
 • Περιγράφουν πώς η αξιολόγηση πολλαπλά ελεγχόμενων λεκτικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσει σε νέα πλάνα μαθημάτων
 • Περιγράφουν υπό ποιες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες για την έκφραση σχολίων (tacts- τακτές διακρίσεις) και την ανταλλαγή πληροφοριών (intraverbals- ενδολεκτικές διακρίσεις)
 • Περιγράφουν πώς τα αυτόκλιτα (autoclitics- αυτόκλιτες διακρίσεις) επηρεάζουν τη δόμηση προτάσεων μέσα στο πρωτόκολλο του PECS

Η ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(60 λεπτά)

Εισηγητές: Eυτυχία Αραμπίσογλου, MSc; Jesseca Collins, M.Ed., BCBA; Anne Overcash, M.Ed.; Andy Bondy, PhD

Περιγραφή: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid ενσωματώνει τεχνικές διδασκαλίας και αυξάνει τις επικοινωνιακές ευκαιρίες μέσα στις δραστηριότητες. Αυτή η διάλεξη θα εστιάσει στην δημιουργία ενεργητικών και χαλαρωτικών δραστηριοτήτων. Ανάμεσα στα οφέλη αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται η ανάπτυξη λειτουργικών εναλλακτικών για ακατάλληλες συμπεριφορές. Θα επισημάνουμε πώς να κατευθύνουμε τους γονείς να αναπτύξουν και να διδάξουν αυτές τις δραστηριότητες. Έμφαση θα δοθεί στο ρόλο που έχει ο αναλυτής συμπεριφοράς στο να ενθαρρύνει τις επικοινωνιακές ευκαιρίες εντός ενεργητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χαλάρωσης.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ:
 • Διατυπώνουν τα οφέλη της οργάνωσης επικοινωνιακών ευκαιριών τόσο σε ενεργητικές όσο και σε χαλαρωτικές δραστηριότητες
 • Περιγράφουν δεξιότητες έκφρασης και αντίληψης σχετικές με τις ενεργητικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες χαλάρωσης
 • Σκιαγραφούν τον ρόλο του Αναλυτή Συμπεριφοράς στην ανάπτυξη και προώθηση αυτών των δεξιοτήτων

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(60 λεπτά)

Εισηγητές: Jesseca Collins, M.Ed., BACB; Aneta Widulinska; Magdalena Kaźmierczak, MA; Catherine Horton, MS, CCC-SLP, BCBA

Περιγραφή: Υπάρχει ένας συντριπτικός αριθμός ζητημάτων (εφαρμογής) για τους μαθητές μας που χρησιμοποιούν Συστήματα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (AAC). Οι αναλυτές συμπεριφοράς πρέπει να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες και να κάνουν ενημερωμένες συστάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τον κώδικα επαγγελματικής και ηθικής συμμόρφωσης του BACB. Αυτή η παρουσίαση θα εξετάσει τον προγραμματισμό συσκευών, την αντιστοίχιση χαρακτηριστικών και την αποτελεσματική διδασκαλία πληθώρας αιτημάτων (mands). Eπιπλέον, θα εξεταστούν σκέψεις για την ενίσχυση της ομιλίας σε σύγκριση με άλλες διόδους επικοινωνίας . Η συνάφεια με τον Κώδικα, καθώς και η ηθική λήψη αποφάσεων, θα παρουσιαστούν για κάθε θέμα.


ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
 • Θα εξετάσουν κώδικες ηθικής από διάφορα επαγγέλματα προκειμένου να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τον κώδικα επαγγελματικής και ηθικής συμμόρφωσης του BACB
 • Θα προσδιορίσουν ηθικά διλήμματα και θα συζητήσουν κοινωνικά σημαντικές παρεμβάσεις στην Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση συνεργασίας ομάδας.
 • Χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο ηθικής, θα εντοπίσουν, θα διδάξουν και θα ενισχύσουν σύνθετες εκφράσεις ανεξάρτητα από τη δίοδο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 1η ΗΜΕΡΑ

Ημερομηνια: Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
Πρόγραμμα: 10:00πμ- 2:30μμ (ώρα EST) / 5:00μμ-9:30μμ (ώρα Ελλάδας)
Ώρα εγγραφής: 9:45πμ- 10:00πμ (ώρα EST) / 4:45μμ-5:00μμ (ώρα Ελλάδας)
Προαιρετικό Στρογγυλό Τραπέζι: 2:35μμ- 3:15μμ (ώρα EST) / 9:35μμ-10:15μμ (ώρα Ελλάδας)
CEUs: 3.0 BCBA CEUs (Learning); 1.0 BCBA CEUs (Ethics) Synchronous
Κόστος: 60.00€ για την 1η Ημέρα / 100.00€ και για τις 2 ημέρες
Στο κόστος περιλαμβάνονται: Αναλυτικές σημειώσεις παρουσίασης, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, διαθέσιμα CEUs για το BACB

ΗΜΕΡΑ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ PYRAMID: ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΣ

(120 λεπτά)

Εισηγητές: Tony Castrogiovanni, PhD; Jaime Wedel M.Ed., CAGS, BCBA; Catherine Horton, MS, CCC-SLP, BCBA

Περιγραφή: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid είναι ένα αποτελεσματικό μοντέλο διδασκαλίας που δημιουργεί ουσιαστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για όλους τους μαθητές. Θα διευρύνουμε αυτές τις έννοιες για να διερευνήσουμε την εφαρμογή σε διάφορα πλαίσια σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση αυτού του μοντέλου, θα διερευνήσουμε μια εντατική διαδικασία πιστοποίησης, γνωστή ως Pyramid Certified Classroom (PCC). Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει εκπαίδευση και εποπτεία σχετικά με την εφαρμογή όλων των στοιχείων της Πυραμίδας. Θα περιγραφούν δείγματα από στοιχεία της νέας αναθεωρημένης λίστας ελέγχου, με παραδείγματα από μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων ικανοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή και αυτοαξιολόγηση των δικών τους δεξιοτήτων εφαρμογής. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με μια ανασκόπηση των δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που έγιναν στην τάξη σε εκπαιδευτικά πλαίσια σε όλο τον κόσμο.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ:
 • Περιγράφουν τα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid
 • Εφαρμόζουν τα στοιχεία της Λίστας Ελέγχου PCC στα τρέχοντα πλαίσια που εργάζονται
 • Γενικεύουν τα στοιχεία PCC σε όλα τα πλαίσια και τις ηλικίες

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΑΦ

(60 λεπτά)

Εισηγητές: Jesseca Collins, M.Ed., BCBA, Grace Payne MSc (non-presenter); Jaime Wedel M.Ed., CAGS, BCBA; Donna Banzhof, M.Ed., BCBA, Keiko Suzuki, M.Ed., PhD, BCBA

Περιγραφή: Οι θεραπευτικοί στόχοι που θέτουμε για τα άτομα με τα οποία δουλεύουμε ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία τους, την «ικανότητα» αλλά και ποιος ορίζει τους στόχους τους. Καθώς οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσονται, οι δεξιότητες επεκτείνονται και εξελίσσονται δημιουργώντας την ανάγκη για επαναξιολόγηση των στόχων. Αυτή η διάλεξη εξετάζει τις προκλήσεις μετάβασης από την μία ηλικία στην άλλη και περιγράφει το σχεδιασμό για την διδασκαλία λειτουργικών δεξιοτήτων. Θα δούμε επίσης πώς οι αναλυτές συμπεριφοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αρχές της εφαρμοσμένης επιστήμης για να ορίσουν, να εφαρμόσουν και να διευκολύνουν την επιτυχία στα μεταβλητά περιβάλλοντα που συναντάμε στην εφηβεία.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ:
 • Ορίζουν τον πληθυσμό και τις προκλήσεις στην επίτευξη της αυτονομίας
 • Προσδιορίζουν τον ρόλο του αναλυτή συμπεριφοράς στον πληθυσμό των εφήβων που είναι σε μετάβαση
 • Εκτιμούν την κοινωνική σημασία των δεξιοτήτων και θα παρέχουν παραδείγματα λειτουργικών μαθημάτων

ΤΗΛΕΫΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

(60 λεπτά)

Εισηγητές: Tony Castrogiovanni, PhD; Keiko Suzuki, M.Ed., PhD, BCBA; Grace Payne MSc (non-presenter); Donna Banzhof, M.Ed., BCBA

Περιγραφή: Αυτό που ξεκίνησε ως στρατηγική αντιμετώπισης σε μία πανδημία, είναι σαφές πλέον ότι θα αποτελεί ενεργό κομμάτι της επαγγελματικής μας ζωής. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς διατηρούμε το επαγγελματικό μας επίπεδο (τα επαγγελματικά μας πρότυπα) μέσα σε ένα μοντέλο κοινής διαδικτυακής και άμεσης εποπτείας; Αυτή η ομιλία θα εξετάσει πώς στο πλήθος των νέων σχέσεων και στόχων που είναι τώρα ανοιχτοί σε εμάς, μπορούμε να εφαρμόσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές εποπτείας BCBA με υπευθυνότητα και ηθική.


ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ:
 • Χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο για να προσδιορίσουν τεχνικές κατά τη διάρκεια της τηλεϋπηρεσίας
 • Προσδιορίζουν σχέσεις με τους γονείς και άλλα άτομα
 • Αξιολογούν την ακεραιότητα του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων του επόπτη, του εποπτευόμενου, των γονέων και των πελατών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ 2

Ημερομηνία: Τρίτη 27 Απριλίου 2021
Πρόγραμμα: 10:00πμ- 2:30μμ (ώρα EST) / 5:00μμ-9:30μμ (ώρα Ελλάδας)
Ώρα εγγραφής: 9:45πμ- 10:00πμ (ώρα EST) / 4:45μμ-5:00μμ (ώρα Ελλάδας)
Προαιρετικό Στρογγυλό Τραπέζι: 2:35μμ- 3:15μμ (ώρα EST) / 9:35μμ-10:15μμ (ώρα Ελλάδας)
CEUs: 3.0 BCBA CEUs (Learning); 1.0 BCBA CEUs (Ethics) Synchronous
Κόστος: 60.00€ για την 2η Ημέρα / 100.00€ και για τις 2 ημέρες
Στο κόστος περιλαμβάνονται: Αναλυτικές σημειώσεις παρουσίασης, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, διαθέσιμα CEUs για το BACBΗ Pyramid Educational Consultants είναι πιστοποιημένος BACB ACE Provider for Learning (Type 2) Continuing Education Credits. Το BACB δεν εγγυάται, υποστηρίζει, χορηγεί, εγκρίνει ή συνεργάζεται με την εκδήλωση, τον οργανισμό ή τον εκπαιδευτή.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΜΕΡΑ 1 ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΑ 2 ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΕΣ 1 & 2