Είστε γονέας ενός μαθητή που χρησιμοποιεί το PECS; Είστε επαγγελματίες και εργάζεστε σε προγράμματα στο σπίτι; Έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο PECS Επίπεδο 1 αλλά εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι για το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το πρωτόκολλο του PECS; Θέλετε κάποια υποστήριξη για την εφαρμογή του PECS μέσα στο σπίτι;

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το webinar είναι για εσάς! Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα διερευνήσουμε όλα τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη και να οργανώσουμε για να υποστηρίξουμε τη μάθηση και θα κάνουμε μία σύντομη επισκόπηση του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid. Θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε το PECS ως εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας ορίζοντας τι ακριβώς είναι η λειτουργική επικοινωνία. Αφού κάνουμε μία σύντομη ανασκόπηση των βασικών στοιχείων του πρωτοκόλλου του PECS, θα συζητήσουμε και θα αναπτύξουμε ιδέες που θα σας βοηθήσουν να υποστηρίξετε τον μαθητή που χρησιμοποιεί το PECS κατά την διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι.

Πληροφορίες Σεμιναρίου


Δε βρέθηκε online σεμινάριο
Δε βρέθηκε δια ζώσης σεμινάριο