Έχουμε διδάξει τους μαθητές μας να ζητούν και τώρα ζητούν συνεχώς - ακόμη και όταν αυτό που θέλουν δεν είναι διαθέσιμο! Οι γονείς και οι επαγγελματίες μερικές φορές δυσκολεύονται να πουν «όχι» και μπορεί ακόμη και να αποφύγουν κάτι τέτοιο για να αποτρέψουν μια έκρηξη θυμού ή μία ακατάλληλη συμπεριφορά. Ίσως να μπείτε στον πειρασμό να διαγράψετε επιλογές από τη συσκευή παραγωγής ομιλίας ή να αφαιρέσετε εικόνες από τα βιβλία επικοινωνίας, αλλά αυτές οι ενέργειες δεν είναι ηθικές. Κατά τη διάρκεια αυτού του webinar εστιάζουμε στο πώς να διδάξουμε στους μαθητές μας να ανταποκρίνονται ήρεμα στο «όχι». Ολοκληρώνοντας το webinar oι συμμετέχοντες θα έχουν φόρμες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρέμβασης για να δημιουργήσουν ηθικές, πρακτικές και αποτελεσματικές στρατηγικές για να λένε «όχι», «όχι τώρα» και «περίμενε» ανεξάρτητα από το αν ο μαθητής επικοινωνεί με ομιλία, με εικόνες ή νοήματα.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ

  • Να ορίζετε την καίρια επικοινωνιακή δεξιότητα που πρέπει να έχει ο μαθητής πριν διδάξετε τις δεξιότητες που περιγράφονται στο σεμινάριο
  • Να αναφέρετε τρεις διαφορετικές στρατηγικές για την οπτική αναπαράσταση του «όχι» / «όχι τώρα»
  • Να αντιπαραβάλλετε πώς δύο από αυτές τις στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μαθητές που διαβάζουν/γράφουν έναντι μαθητών που δεν μπορούν
  • Να περιγράφετε το σκεπτικό με το οποίο διδάσκουμε σε έναν μαθητή να ανέχεται την καθυστέρηση ή την άρνηση πρόσβασης σε αγαπημένα αντικείμενα/δραστηριότητας

Πληροφοριες Webinar

Διάρκεια: 2 ώρες Live Webinar
Ώρα εγγραφής: 15 λεπτά πριν την έναρξη του webinar
Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ

Στο κόστος περιλαμβάνονται: Σημειώσεις της παρουσίασης, Φόρμες Αξιολόγησης και Σχεδιασμού Παρέμβασης, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Βρειτε Αυτο Το Σεμιναριο