Έχουμε διδάξει τους μαθητές μας να ζητούν και τώρα ζητούν συνεχώς - ακόμη και όταν αυτό που θέλουν δεν είναι διαθέσιμο! Οι γονείς και οι επαγγελματίες μερικές φορές δυσκολεύονται να πουν «όχι» και μπορεί ακόμη και να αποφύγουν κάτι τέτοιο για να αποτρέψουν μια έκρηξη θυμού ή μία ακατάλληλη συμπεριφορά. Ίσως να μπείτε στον πειρασμό να διαγράψετε επιλογές από τη συσκευή παραγωγής ομιλίας ή να αφαιρέσετε εικόνες από τα βιβλία επικοινωνίας, αλλά αυτές οι ενέργειες δεν είναι ηθικές. Κατά τη διάρκεια αυτού του webinar εστιάζουμε στο πώς να διδάξουμε στους μαθητές μας να ανταποκρίνονται ήρεμα στο «όχι». Ολοκληρώνοντας το webinar oι συμμετέχοντες θα έχουν φόρμες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρέμβασης για να δημιουργήσουν ηθικές, πρακτικές και αποτελεσματικές στρατηγικές για να λένε «όχι», «όχι τώρα» και «περίμενε» ανεξάρτητα από το αν ο μαθητής επικοινωνεί με ομιλία, με εικόνες ή νοήματα.

Πληροφορίες Σεμιναρίου


Δε βρέθηκε online σεμινάριο
Δε βρέθηκε δια ζώσης σεμινάριο