Το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πολλά πρακτικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να στηθεί και να λειτουργήσει ένα ουσιαστικό περιβάλλον μάθησης για μαθητές με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και συναφείς επικοινωνιακές δυσκολίες. Γίνεται μία ανασκόπηση του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid και οι συμμετέχοντες διδάσκονται πώς να εφαρμόζουν τα στοιχεία του Μοντέλου μέσα στην τάξη.

Αναλύονται θέματα όπως η χρήση των συστημάτων ενίσχυσης, ο σχεδιασμός κατάλληλων εκπαιδευτικών μαθημάτων και η συλλογή δεδομένων. Δίνονται πολλές συμβουλές και ιδέες για τη φυσική διάταξη της τάξης, για την οργάνωση του υλικού με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο από τους μαθητές και το προσωπικό, και την οργάνωση των οπτικών προγραμμάτων των μαθητών. Τέλος δίνεται έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς, να κινητοποιεί τον μαθητή στην διάρκεια του μαθήματος και να δημιουργεί ευκαιρίες και υλικό για λειτουργική επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το σεμινάριο θα μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον της τάξης τους.

Το σεμινάριο αυτό είναι ιδανικό για όσους εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, τμήματα ένταξης και κέντρα ημέρας για μαθητές με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν

  • Πρακτικές προτάσεις για να διαμορφώσουν την τάξη έτσι ώστε να προάγονται ευκαιρίες για διδασκαλία της επικοινωνίας και να ενισχύεται η σχολική επίδοση
  • Πρακτικές ιδέες για να εντάξουν τις λειτουργικές δραστηριότητες, τις στρατηγικές ενίσχυσης, την διαχείριση συμπεριφοράς & τη συλλογή δεδομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Σύνθεση των παραπάνω σε μια ομάδα παιδιών

Πληροφοριες Σεμιναριου

Ώρες διεξαγωγής: 08:30-16:30

Εγγραφές: 07:45-08:30Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σεμινάρια.