Αυτό το πρακτικό και διαδραστικό σεμινάριο αναλύει τις βασικές αρχές και τεχνικές του ΑΒΑ, όπως εφαρμόζονται στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid και σας παρέχει ένα πλάνο για να δημιουργήσετε αποτελεσματικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Μέσω εισήγησης, video, συζήτησης και ασκήσεων, θα κατανοήσετε πώς να εφαρμόσετε σε διάφορα πλαίσια επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές από την επιστήμη του ΑΒΑ για τη διδασκαλία νέων συμπεριφορών και δεξιοτήτων. Επίσης θα δείτε πώς το ΑΒΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στα κίνητρα και στην πρωτοβουλία των μαθητών και ενισχύει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτών. Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλά νέα «εργαλεία» διδασκαλίας και θα γνωρίζουν πώς να τα εφαρμόσουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Πληροφορίες Σεμιναρίου


Online ΣεμινάριοOnline Training Dates
Επιλέξτε ημερομηνίες
 

Δε βρέθηκε δια ζώσης σεμινάριο