Αυτό το πρακτικό και διαδραστικό σεμινάριο αναλύει τις βασικές αρχές και τεχνικές του ΑΒΑ, όπως εφαρμόζονται στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid και σας παρέχει ένα πλάνο για να δημιουργήσετε αποτελεσματικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Μέσω εισήγησης, video, συζήτησης και ασκήσεων, θα κατανοήσετε πώς να εφαρμόσετε σε διάφορα πλαίσια επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές από την επιστήμη του ΑΒΑ για τη διδασκαλία νέων συμπεριφορών και δεξιοτήτων. Επίσης θα δείτε πώς το ΑΒΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στα κίνητρα και στην πρωτοβουλία των μαθητών και ενισχύει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτών. Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλά νέα «εργαλεία» διδασκαλίας και θα γνωρίζουν πώς να τα εφαρμόσουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Τι θα διδαχθείτε

 • Πώς σχετίζεται το ΑΒΑ και το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid
 • Tα εννέα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid
 • Λειτουργικές Δραστηριότητες: Επιλογή στοχοθεσίας & λειτουργικών δραστηριοτήτων με βάση α) τον τομέα β) την ηλικία και τις δεξιότητες του μαθητή
 • Ενίσχυση
  • Θετική – Αρνητική Ενίσχυση, Θετική – Αρνητική Τιμωρία
  • Αξιολόγηση ενισχυτών
  • Προγράμματα παροχής ενίσχυσης, διαφορική ενίσχυση, κανόνας του ½ δευτερολέπτου
  • Οπτικά συστήματα ενίσχυσης
 • Επικοινωνία και Κοινωνικές Δεξιότητες
  • Λειτουργική επικοινωνία – έκφραση και πρόσληψη
  • Επικοινωνία: υπό ποιες συνθήκες;
  • Διδασκαλία καίριων δεξιοτήτων εκφραστικής επικοινωνίας: Αίτημα για ενισχυτές, για βοήθεια, για διάλειμμα, ανταπόκριση με ναι-όχι
  • Διδασκαλία καίριων δεξιοτήτων αντιληπτικής επικοινωνίας: Ανταπόκριση στο όχι και περιμένω, ανταπόκριση σε οπτικές και λεκτικές εντολές, ακολουθία οπτικού προγράμματος
 • Ακατάλληλες με το Πλαίσιο Συμπεριφορές
  • Ορισμός και λειτουργίες της συμπεριφοράς
  • Λειτουργική αξιολόγηση συμπεριφοράς: Ερωτηματολόγιο έμμεσης παρατήρησης. ΑBC καταγραφή άμεσης παρατήρησης
  • Λειτουργικά Ισοδύναμες Εναλλακτικές Συμπεριφορές - Αντικατάσταση ακατάλληλης συμπεριφοράς
  • Διαχείριση Συμπεριφοράς
  • Πρόληψη: παρεμβάσεις στα προγενόμενα
   • Τροποποίηση περιβάλλοντος
   • Διδασκαλία Λειτουργικά Ισοδύναμων Εναλλακτικών Συμπεριφορών
   • Διαφορικά συστήματα παροχής ενίσχυσης (DRO, DRA, DRI, DRL)
  • Πυρόσβεση: Διαδικασία Διαχείρισης Συμπεριφοράς που έχει ήδη εκδηλωθεί
   • Ανάλυση περιστατικού και εκπόνηση πλάνου πρόληψης και πυρόσβεσης
 • Γενίκευση
  • Στοιχεία γενίκευσης ελέγχου ερεθίσματος
  • Στοιχεία γενίκευσης ανταπόκρισης
 • Αποτελεσματικά Μαθήματα
  • Μαθήματα Διάκρισης
  • Μαθήματα Αλληλουχίας – Ανάλυση Έργου – Αλυσιδωτές Αντιδράσεις προς τα εμπρός και Αλυσιδωτές Αντιδράσεις προς τα πίσω
 • Τεχνικές Διδασκαλίας
  • Είδη τμηματικής βοήθειας: μοντέλο, λεκτική, σωματική, οπτική, video modelling κ.α
  • Διακριτά ερεθίσματα SD SΔ
  • Τεχνικές απόσυρσης τμηματικών βοηθειών
  • Σταδιακή Διαμόρφωση Συμπεριφοράς (shaping)
 • Ελαχιστοποίηση και Διόρθωση Λαθών
  • Τεχνική διόρθωση λάθους σε μαθήματα διάκρισης
  • Τεχνική διόρθωση λάθους σε μαθήματα αλληλουχίας
  • Χρήση προληπτικής τμηματικής βοήθειας
 • Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων
  • Γιατί να τηρώ δεδομένα;
  • Τι είδους δεδομένα κρατάω; Ποσοτικά, ποιοτικά
  • Συχνότητα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων σύμφωνα με τον στόχο
  • Πρακτικές συμβουλές οργάνωσης
 • Συγγραφή ενός Εκπαιδευτικού Πλάνου
  • Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ένα πλάνο διδασκαλίας για έναν στόχο, όπου θα συμπεριλάβουν όλα τα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid.

Πληροφοριες Σεμιναριου

Ώρες διεξαγωγής: 08:30-16:30

Εγγραφές: 07:45-08:30Χώρα ΠόληΣεμινάριο Ημερομηνίες    
ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Λειτουργικό ΑΒΑ: Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

11-12-18-19 & 25 Νοεμβρίου 2023

Εγγραφή