Η επιτυχής εφαρμογή του PECS προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα προωθεί την επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σε αυτό το webinar, θα εστιάσουμε στα δομικά στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid με τα οποία θέτουμε τις βάσεις για την έναρξη του PECS. Θα εξετάσουμε εν συντομία τι είναι το PECS και τι δεν είναι και θα συζητήσουμε πώς αξιολογούμε εάν ένας μαθητής είναι πιθανός υποψήφιος για PECS.

Στη συνέχεια, θα δούμε ότι η αποτελεσματική εκπαίδευση στην επικοινωνία περιλαμβάνει το σχεδιασμό λειτουργικών δραστηριοτήτων και υλικών. Θα συζητήσουμε επίσης πώς κινητοποιούμε τους μαθητές μας να επικοινωνήσουν μαζί μας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες επικοινωνίας και θα δούμε εν συντομία πώς ετοιμάζουμε τις εικόνες για να ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας. Τέλος, θα συζητήσουμε πώς σχεδιάζουμε και συντάσσουμε ένα πλάνο διδασκαλίας του PECS, το οποίο τα συνδυάζει όλα μαζί- λειτουργικές δραστηριότητες, ισχυρούς ενισχυτές και δυναμική εκπαίδευση επικοινωνίας. Το webinar περιλαμβάνει video, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και γονείς πού είτε έχουν είτε δεν έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο κατάρτισης PECS Επίπεδο 1.

Πληροφορίες Σεμιναρίου


Δε βρέθηκε online σεμινάριο
Δε βρέθηκε δια ζώσης σεμινάριο