Βοήθεια! Δεν μπορώ να περιμένω να ζητήσω διάλειμμα ... και άλλα πολλά!

Αυτό το σεμινάριο είναι απαραίτητο για γονείς, θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και φροντιστές που εργάζονται ή/και ζουν με άτομα που έχουν πολύπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες. Θα μάθετε πώς να διδάξετε καίριες δεξιότητες επικοινωνίας που οδηγούν σε μεγαλύτερη αυτονομία στο σπίτι, την εργασία, το σχολείο και την κοινότητα αλλά και σε εξάλειψη ακατάλληλων συμπεριφορών. Αναλύουμε εννέα συγκεκριμένες δεξιότητες: αίτημα για ενισχυτές, αίτημα για βοήθεια, αίτημα για διάλειμμα, απόκριση με ναι και όχι, αναμονή, ακολουθία εντολών, ακολουθία οπτικού προγράμματος και μετάβαση. Μέσω διάλεξης, επίδειξης, βίντεο και ομαδικών δραστηριοτήτων, θα μάθετε συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας που μπορείτε να εφαρμόσετε με οποιοδήποτε άτομο έχει περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ανεξάρτητα από την δίοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί (π.χ. Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων PECS, νοηματική, χρήση συσκευής, ομιλία).

Πληροφορίες Σεμιναρίου


Δε βρέθηκε online σεμινάριο
Δε βρέθηκε δια ζώσης σεμινάριο