Είστε γονιός, κηδεμόνας ή επαγγελματίας και θέλετε να αυξήσετε την αυτονομία του παιδιού σας και των μαθητών σας στις ρουτίνες του σπιτιού; Δυσκολεύεστε να μεταφέρετε ή να ενσωματώσετε στο περιβάλλον του σπιτιού δεξιότητες που τα άτομα έχουν μάθει στο σχολείο ή στις θεραπείες τους; Χρησιμοποιώντας το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid ως πλαίσιο, οι οικογένειες και οι επαγγελματίες μπορούν να επιλύσουν κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την επιτυχή διδασκαλία και να επιτύχουν αποτελεσματική μάθηση και στο σπίτι. Αυτή το 2ωρο webinar θα εστιάσει στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρουτίνες και υλικά του σπιτιού για να διδάξουμε λειτουργικές δεξιότητες που οδηγούν σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο σπίτι. Θα επικεντρωθούμε στη δημιουργία ευκαιριών μάθησης και στη διδασκαλία της επικοινωνίας μέσα στις τυπικές καθημερινές δραστηριότητες και ρουτίνες των μαθητών. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της απλής προετοιμασίας γευμάτων μπορούν να ενσωματωθούν οι ακόλουθες δεξιότητες: αναγνώριση αντικειμένων, ακολουθία λεκτικών οδηγιών, αιτήματα για υλικά, αναμονή, αίτημα βοήθειας και σχολιασμός. Μέσα από βίντεο, πρακτικά παραδείγματα και φύλλα καταγραφής πλάνων παρέμβασης, θα σας καθοδηγήσουμε στον εντοπισμό λειτουργικών μαθημάτων για μαθητές όλων των ηλικιών. Θα ολοκληρώσετε αυτό το webinar έχοντας πολλές ιδέες και δεξιότητες για την οργάνωση και την άμεση ενσωμάτωση αυτών των δεξιοτήτων στο σπίτι.

Ti Θα Μαθετε

  • Να προσδιορίζετε τα βασικά στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid
  • Nα χρησιμοποιείτε τις ρουτίνες του σπιτιού και το υπάρχον υλικό για να δημιουργήσετε λειτουργικές ευκαιρίες επικοινωνίας και μάθησης μέσα στο σπίτι
  • Να προωθείτε την αυτονομία των μαθητών στο σπίτι
  • Να συζητάτε ιδέες για την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας που εργάζεται στο σπίτι και της οικογένειας

Πληροφοριες Webinar

Διάρκεια: 2 ώρες σύγχρονο Webinar
Κόστος: 40.00€

Στο κόστος περιλαμβάνονται: Σημειώσεις της παρουσίασης, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σεμινάρια.