Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

16.jpg 9.jpg 12.jpg

Πιστοποιημένοι Εφαρμοστές και Επόπτες του PECS

Οι Πιστοποιημένοι από την Pyramid Εκπαιδευτές και Επόπτες του PECS έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν το PECS σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Τα ονόματά τους έχουν αναρτηθεί για να είναι γνωστή η κατάρτισή τους και για να είναι διαθέσιμοι ως άτομα που εφαρμόζουν το PECS, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Δεν έχουν το δικαίωμα παροχής εποπτειών ή κατάρτισης στο PECS.  Εάν ενδιαφέρεστε για εποπτεία ή κατάρτιση στο PECS σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας pecsgreece@pecs.com
Ευτυχία Αραμπίσογλου, τηλ. 6976142142 e-mail: earabisoglou@pecs.com
Ελεάνα Λογοθέτη, τηλ. 6937490590 e-mail: elogotheti@pecs.com

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.