Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

9.jpg 10.jpg 8.jpg

H Εκπαιδευτική Μέθοδος της Pyramid

H Εκπαιδευτική Μέθοδος της Pyramid είναι ένα μοναδικό μοντέλο διδασκαλίας που δημιουργεί αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Σχεδιασμένο από τον Dr Andy Bondy και βασισμένο στις αρχές της Εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς , αυτό το μοντέλο προσφέρει στέρεες αρχές σε αυτούς που διδάσκουν είτε σε μια τάξη, είτε στο σπίτι, είτε στην κοινότητα.

Η Μέθοδος της Pyramid βασίζεται σε δύο είδη μαθησιακών στοιχείων: τη δόμηση και τη διδακτική. Τα δομικά στοιχεία σχηματίζουν την «βάση της πυραμίδας», δημιουργώντας ένα περιβάλλον ενισχυτικό για τη μάθηση, δίνοντας έμφαση σε λειτουργικές δραστηριότητες, ισχυρούς ενισχυτές, επικοινωνία και πλάνα συμπεριφοριστικής παρέμβασης. Τα διδακτικά στοιχεία περιλαμβάνουν φόρμες μαθημάτων, στρατηγικές βοήθειας [prompting strategies], στρατηγικές διόρθωσης λάθους (που είναι μοναδικά σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες στρατηγικές βοήθειας) και γενίκευση. Όλα τα στοιχεία ενέχουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων [data-based decision-making]. Όταν όλα τα στοιχεία συνδυαστούν, η Μέθοδος καταλήγει σε επιτυχία μέσα σε μια ποικιλία περιβαλλόντων. Η Pyramid δίνει έμφαση περισσότερο στο πώς να διδάξουμε παρά στο τι να διδάξουμε, και δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε εξατομικευμένα το πρόγραμμα κάθε μαθητή ώστε να πετύχει τους μαθησιακούς του στόχους.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.