Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

17.jpg 5.jpg 10.jpg

Υπηρεσίες για φορείς

Διαθέτουμε μια ποικιλία υπηρεσιών για τις ανάγκες του φορέα σας. Όλοι οι έμπειροι σύμβουλοί μας έχουν εκτεταμένη πείρα στην εφαρμογή του PECS και στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid σε διαφορετικά πλαίσια, όπως: δημόσια σχολεία, ιδιωτικά σχολεία, σπίτια, προστατευόμενες κατοικίες, κέντρα ημέρας, κοινότητα, κλινικές και νοσοκομεία. Οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι να συναντήσουν οποιοδήποτε ή και όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του μαθητή σας. Η εποπτεία εστιάζει κυρίως στο να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό περιβάλλον και στο να διδαχθούν οι μαθητές σας τις απαραίτητες δεξιότητες για να γίνουν λειτουργικοί επικοινωνιακά. Το επίπεδο PECS του μαθητή θα αξιολογηθεί και σε κάθε συμβουλευτική επίσκεψη θα γίνονται δοκιμές για συνεχή εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες εποπτείας είναι κατάλληλες για μαθητές κάθε ηλικίας και επιπέδου δεξιοτήτων.

PECS Start-Up (Έναρξη)™:

Το PECS Start-Up είναι κατάλληλο για μαθητές που δεν έχουν καμία προηγούμενη εκπαίδευση στο PECS. Οι σύμβουλοί μας θα ξεκινήσουν με μια σύντομη Ανασκόπηση του πρωτοκόλλου PECS, η οποία περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με το πώς δημιουργούμε αποτελεσματικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Η οικογένεια και/ή οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε κάθε ένα από τα αρχικά στάδια εφαρμογής του PECS μέσα σε μια δομημένη εκπαιδευτική συνεδρία. Θα γίνει μια αξιολόγηση ενισχυτών, καθώς το πρώτο μάθημα θα είναι να μάθει ο μαθητής να ζητά ένα επιθυμητό/ενισχυτικό αντικείμενο. Μετά, θα γίνουν δοκιμές του Σταδίου Ι με τον μαθητή και με την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας ή/και των επαγγελματιών στην εκπαίδευση. Τα επόμενα στάδια του PECS θα εφαρμόζονται στον κατάλληλο χρόνο. Επίσης θα αξιολογηθούν δεξιοτήτες Επικοινωνίας για Κατάκτηση Αυτονομίας. Θα συζητιούνται λεπτομερείς υποδείξεις του Συμβούλου μας με όλα τα μέλη της ομάδας πριν από τη λήξη κάθε συνεδρίας. Θα σας αποστέλλεται μια αναλυτική αναφορά εντός δύο εβδομάδων.

PECS Check-Up (Αξιολογήσεις)™:

Μήπως δουλεύετε με μαθητές που δυσκολεύονται να προχωρήσουν τα Στάδια του πρωτοκόλλου; Θα θέλατε βοήθεια για να βρείτε λύσεις σε προβληματικά πεδία; Το PECS Check-Up μπορεί να είναι η ιδανική λύση. Είναι κατάλληλο για μαθητές που έχουν κάποια εκπαίδευση στο PECS. Ένας Σύμβουλος της Pyramid θα παρατηρήσει το προσωπικό να εφαρμόζει το PECS με τον μαθητή και θα προσφέρει υποδείξεις για τη περαιτέρω πρόοδό του. Ο σύμβουλος θα συζητήσει και θα επιδείξει το επόμενο στάδιο του PECS. Επιπρόσθετα θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν δεξιοτήτες Επικοινωνίας για Κατάκτηση Αυτονομίας. Οι δραστηριότητες διαμορφώνονται με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του μαθητή, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα, βίντεο, παιχνίδι ρόλων και ερωταποκρίσεις. Μία λεπτομερής αναφορά θα δοθεί μέσα σε δύο εβδομάδες και θα περιλαμβάνει υποδείξεις για τα επόμενα βήματα στην εκπαίδευση του μαθητή με το PECS.

Εποπτεία σε πρωινό πρόγραμμα/συνεδρία:

Θα θέλατε συνεχή βοήθεια στην διδασκαλία των δεξιοτήτων επικοινωνίας στον μαθητή σας; Ή θα επιθυμούσατε βοήθεια στην δημιουργία και/ή τελειοποίηση ενός αποδοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στην τάξη; Η συνεχής εποπτεία της Pyramid ή/και του PECS θα σας φανεί άκρως ωφέλιμη. Μπορούν να κανονίζονται επαναλαμβανόμενες επισκέψεις βάσει των αναγκών του μαθητή. Προσφέρουμε διάφορες επιλογές, για εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ή ετήσιες επισκέψεις. Το εξαιρετικό μας προσωπικό θα δουλέψει μαζί σας για να βρει την ιδανική επιλογή για εσάς και για το παιδί ή τον μαθητή σας.

Πιστοποιημένες Τάξεις Pyramid:

Η Πιστοποίηση Τάξης από την Pyramid είναι μια εντατική και περιεκτική υπηρεσία που περιλαμβάνει δύο συστατικά στοιχεία – εκπαίδευση και εποπτεία. Όλο το προσωπικό θα παρακολουθήσει την 5-ήμερη Κατάρτιση της Pyramid, ώστε να μάθει πώς να δημιουργεί ένα αποδοτικό περιβάλλον μάθησης. Εν συνεχεία ένας απ τους εξειδικευμένους συμβούλους μας θα καθοδηγήσει την τάξη σας, ώστε να εφαρμοστούν όλα τα στοιχεία που αναλύθηκαν κατά τις ημέρες κατάρτισης. Η πιστοποίηση της Pyramid χορηγείται μόλις η τάξη δείξει ότι έχει ενσωματώσει όλα τα συστατικά στοιχεία της Pyramid.

Εποπτεία στη χρήση PECS στην κοινότητα:

Είναι επιβεβλημένο οι μαθητές μας με αναπτυξιακές δυσκολίες να μαθαίνουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ανεξαρτητοποίηση μέσα στο περιβάλλον της κοινότητας. Οι σύμβουλοί μας θα αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο λειτουργικότητας του μαθητή κατά τις εξόδους στην κοινότητα. Θα δοθούν συμβουλές σχετικά με το πώς να αυξηθεί η ανεξαρτησία του μαθητή σε θέματα όπως η επικοινωνία, η συμμετοχή και η κατάλληλη συμπεριφορά.

Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο P E C S για ό λ η τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α

Το εντατικό καλοκαιρινό πρόγραμμα εστιάζει στην εφαρμογή του PECS για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο τόσο για μαθητές που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει PECS όσο και για αυτούς που προσπαθούν να προχωρήσουν τα Στάδια του PECS. Το πρόγραμμα συνήθως διαρκεί 2 εβδομάδες με τους μαθητές να παρακολουθούν το πρόγραμμα για 6 ώρες καθημερινά και για 10-11 μέρες συνολικά. Ο μαθητής σας θα δουλέψει πάνω σε δεξιότητες επικοινωνίας σε διάφορα περιβάλλοντα, με διαφορετικούς συντρόφους επικοινωνίας για να κάνει διάφορα σχόλια και αιτήματα. Δεν είναι σπάνιο για ένα μαθητή να κάνει πάνω από 200 συναλλαγές την ημέρα στο πρόγραμμα. Προτείνουμε στους γονείς να συμμετάσχουν στο διήμερο σεμινάριο Βασικής Κατάρτισης στο PECS, καθώς και σε συναντήσεις γονέων.

Εποπτεία PECS εξ αποστάσεως

Μένετε στην επαρχία; Βρίσκεστε μακριά από τους κατά τόπους Συμβούλους μας; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να στείλετε στους συμβούλους μας οπτικοακουστικό υλικό εφαρμογής του PECS και/ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μέση διάρκεια 30-60 λεπτών για Ανασκόπηση. Ο Σύμβουλός μας θα εξετάσει το βίντεο και θα σας δώσει σχόλια και γραπτές υποδείξεις.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.