Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

15.jpg 11.jpg 17.jpg

Ομαδική πιστοποίηση

Έχετε μια ομάδα ατόμων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Πιστοποιητικά Εφαρμοστή PECS; Μια Ημέρα Επίδειξης Δεξιοτήτων θα ήταν το καλύτερο και θα έδινε τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί ταχύτερα η διαδικασία Πιστοποίησης Εφαρμοστών PECS. Κατά την Ημέρα Επίδειξης Δεξιοτήτων, ένας Σύμβουλος της Pyramid θα επισκεφθεί τον χώρο σας για να παρατηρήσει τις δεξιότητές σας εφαρμογής της μεθόδου PECS. Αντί για την υποβολή βίντεο για κάθε Στάδιο, μπορείτε να προγραμματίσετε μια τέτοια μέρα. Με αυτόν το σχεδιασμό, αυτή η μέρα θα εκπληρώσει μέρος των προϋποθέσεων της Πιστοποίησης Εφαρμοστών PECS. Για να αποκτήσουν οι υποψήφιοι το Πιστοποιητικό τους, θα πρέπει να πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.