Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

5.jpg 6.jpg 10.jpg

Υπηρεσίες για Οικογένειες

Η διδασκαλία δεξιοτήτων επικοινωνίας μπορεί να δείχνει υπερβολικά δύσκολο έργο. Οι Σύμβουλοι της Pyramid μπορούν να κάνουν την διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Οι Σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι να συναντήσουν εσάς, τον μαθητή σας ή/και την εκπαιδευτική ομάδα μέσα στο σπίτι. Η εποπτεία εστιάζει κυρίως στο να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό περιβάλλον και στο να διδαχθεί ο μαθητής σας τις απαραίτητες δεξιότητες για να γίνει λειτουργικός επικοινωνιακά. Θα αξιολογήσουμε σε τι επίπεδο PECS βρίσκεται ο μαθητής και σε κάθε συμβουλευτική επίσκεψη θα γίνονται δοκιμές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες εποπτείας είναι κατάλληλες για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων του μαθητή. Οι υπηρεσίες στο σπίτι είναι επίσης κατάλληλες για εφήβους και ενήλικες που ζουν στο σπίτι ή σε ιδρύματα.

PECS Start-Up (Έναρξη)™:

Το PECS Start-Up είναι κατάλληλο για μαθητές που δεν έχουν καμία προηγούμενη εκπαίδευση στο PECS. Οι σύμβουλοί μας θα ξεκινήσουν με μια σύντομη Ανασκόπηση του πρωτοκόλλου PECS, η οποία περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με το πώς δημιουργούμε αποτελεσματικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Η οικογένεια και/ή οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε κάθε ένα από τα αρχικά στάδια εφαρμογής του PECS μέσα σε μια δομημένη εκπαιδευτική συνεδρία. Θα γίνει μια αξιολόγηση ενισχυτών, καθώς το πρώτο μάθημα θα είναι να μάθει ο μαθητής να ζητά ένα επιθυμητό/ενισχυτικό αντικείμενο. Μετά, θα γίνουν δοκιμές του Σταδίου Ι με τον μαθητή και με την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας ή/και των επαγγελματιών στην εκπαίδευση. Τα επόμενα στάδια του PECS θα εφαρμόζονται στον κατάλληλο χρόνο. Επίσης θα αξιολογηθούν δεξιοτήτες Επικοινωνίας για Κατάκτηση Αυτονομίας. Θα συζητιούνται λεπτομερείς υποδείξεις του Συμβούλου μας με όλα τα μέλη της ομάδας πριν από τη λήξη κάθε συνεδρίας. Θα σας αποστέλλεται μια αναλυτική αναφορά εντός δύο εβδομάδων.

PECS Check-Up (Αξιολογήσεις)™:

Μήπως ο μαθητής σας παρουσιάζει δυσκολίες να προχωρά τα Στάδια του PECS με βάση το πρωτόκολλο; Θα θέλατε βοήθεια για να βρείτε λύσεις σε προβληματικά πεδία; Το PECS Check-Up μπορεί να είναι η ιδανική λύση. Είναι κατάλληλο για μαθητές που έχουν κάποια εκπαίδευση στο PECS. Ένας Σύμβουλος της Pyramid θα παρατηρήσει γονείς/προσωπικό να εφαρμόζουν το PECS με τον μαθητή και θα κάνει ακριβείς διορθώσεις στους τρόπους εφαρμογής που θα του δείξετε. Ο σύμβουλος θα συζητήσει και θα επιδείξει το επόμενο Στάδιο του PECS. Επιπρόσθετα θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν δεξιοτήτες Επικοινωνίας για Κατάκτηση Αυτονομίας. Οι δραστηριότητες διαμορφώνονται με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του μαθητή, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα, βίντεο, παιχνίδι ρόλων και ερωταποκρίσεις. Μία λεπτομερής αναφορά θα δοθεί μέσα σε δύο εβδομάδες και θα περιλαμβάνει υποδείξεις για τα επόμενα βήματα στην εκπαίδευση του μαθητή με το PECS.

Εποπτεία στο σπίτι:

Θα θέλατε συνεχή βοήθεια στην διδασκαλία των δεξιοτήτων επικοινωνίας στον μαθητή σας; Ή θα επιθυμούσατε βοήθεια στην δημιουργία και/ή τελειοποίηση ενός αποδοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στο σπίτι; Η συνεχής εποπτεία της Pyramid ή/και του PECS θα σας φανεί άκρως ωφέλιμη. Μπορούν να κανονίζονται επαναλαμβανόμενες επισκέψεις βάσει των αναγκών του μαθητή. Προσφέρουμε διάφορες επιλογές, για εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ή ετήσιες επισκέψεις. Το εξαιρετικό μας προσωπικό θα δουλέψει μαζί σας για να βρει την ιδανική επιλογή για εσάς και για τον μαθητή σας.

Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο P E C S για ό λ η τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α

Το εντατικό καλοκαιρινό πρόγραμμα εστιάζει στην εφαρμογή του PECS για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο τόσο για μαθητές που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει PECS όσο και για αυτούς που προσπαθούν να προχωρήσουν τα Στάδια του PECS. Το πρόγραμμα συνήθως διαρκεί 2 εβδομάδες με τους μαθητές να παρακολουθούν το πρόγραμμα για 6 ώρες καθημερινά και για 10-11 μέρες συνολικά. Ο μαθητής σας θα δουλέψει πάνω σε δεξιότητες επικοινωνίας σε διάφορα περιβάλλοντα, με διαφορετικούς συντρόφους επικοινωνίας για να κάνει διάφορα σχόλια και αιτήματα. Δεν είναι σπάνιο για ένα μαθητή να κάνει πάνω από 200 συναλλαγές την ημέρα στο πρόγραμμα. Προτείνουμε στους γονείς να συμμετάσχουν στο διήμερο σεμινάριο Βασικής Κατάρτισης στο PECS, καθώς και σε συναντήσεις γονέων.

Εποπτεία PECS εξ αποστάσεως:

Ζείτε στην επαρχία; Βρίσκεστε μακριά από τους κατά τόπους Συμβούλους μας; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να στείλετε στους συμβούλους μας οπτικοακουστικό υλικό εφαρμογής του PECS και/ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μέση διάρκεια 30-60 λεπτών για Ανασκόπηση. Ο Σύμβουλός μας θα εξετάσει το βίντεο και θα σας δώσει σχόλια και γραπτές υποδείξεις.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.