Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

11.jpg 6.jpg 8.jpg

Ευκαιρίες απασχόλησης.

Η Pyramid Educational Consultants, Inc. στοχεύει στην συνεχή αριστεία υπηρεσιών σε όλες τις εταιρείες της. Για να το πετύχουμε αυτό αναζητούμε συμβουλευτικό και διοικητικό προσωπικό που έχει μεγάλη και πολύμορφη εμπειρία και αποδεδειγμένη επιτυχία στον τομέα του.

Pyramid/PECS Consultants

Οι Σύμβουλοι της Pyramid πρέπει να έχουν ανώτερες ή ανώτατες σπουδές σε κάποιο συναφές επιστημονικό πεδίο.

Ο ρόλος του Συμβούλου περιλαμβάνει τα εξής:

Διοικητικό προσωπικό

Η Pyramid Educational Consultants, Inc. απασχολεί διοικητικό προσωπικό στους εξής τομείς:

  1. Event management
  2. Marketing
  3. Οικονομικά
  4. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

Ευκαιρίες Franchise

Καθώς η απήχηση του PECS και της Εκπαιδευτικής Μεθόδου της Pyramid μεγαλώνει, αντιμετωπίζουμε αυξανόμενα αιτήματα για τις υπηρεσίες μας σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες για άτομα που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν και να αναπτύξουν μια εταιρεία της Pyramid η να έρθουν σε συμφωνία αδειοδότησης με την Pyramid για να παρέχουν υπηρεσίες και πόρους της Pyramid μέσα σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή ευθύνης.

Όλες οι αιτήσεις για εργασία ή ευκαιρίες καριέρας θα πρέπει να αποστέλλονται στο elogotheti@pecs.com.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.