Η Ευτυχία Αραμπίσογλου απέκτησε πτυχίο Λογοθεραπείας από το ΑΤΕΙ Πάτρας το 2003 και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Bangor της Ουαλίας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και είναι Πιστοποιημένη Αναλύτρια Συμπεριφοράς (BCBA) από το ΒΑCB. Έχει εκπαιδευτεί στη Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (FBA) και στην εφαρμογή θετικών συμπεριφοριστικών προγραμμάτων (Positive Behavior Support Plans), στη Λεκτική Συμπεριφορά του Β.F. Skinner καθώς και στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid. Είναι πιστοποιημένη Eπόπτρια PECS, Σύμβουλος της Pyramid και εισηγήτρια στα σεμινάρια της Pyramid Εducational Consultants από το 2007. Έχει εκπαιδεύσει και εποπτεύσει χιλιάδες επαγγελματίες και γονείς στην εφαρμογή του PECS και του Eκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid.
Το κλινικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα στο σπίτι, στην κοινότητα και σε ιδιωτικά κέντρα παρέμβασης και βασίζονται στο Eκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid. Σε αυτά τα προγράμματα εκπαιδεύει γονείς στην εφαρμογή του Μοντέλου Pyramid και του PECS στο σπίτι και στην κοινότητα, και επαγγελματίες και φοιτητές για την υλοποίησή τους στο κέντρο παρέμβασης και στην κοινότητα. Επίσης εργάζεται ως υπεύθυνη σε προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ως λογοθεραπεύτρια εκπονεί και εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης της ομιλίας σε άτομα με ΔΑΦ και Δυσπραξία. Παράλληλα ασχολείται με την ανάλυση της λειτουργίας ανεπιθύμητων συμπεριφορών και την εκπόνηση εξατομικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης αυτών των συμπεριφορών. Εφαρμόζει το PECS από το 2004 και σε συνεργασία με την κ. Ελεάνα Λογοθέτη MSc, εργάζονται συνεχώς για την προσαρμογή του PECS στον ελληνόφωνο πληθυσμό. Κάνει συστηματικά εποπτεία με καταξιωμένους συναδέλφους του χώρου της Ειδικής Αγωγής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.