Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 


Downloads

The following section contains downloadable items which may be of interest.

Ενημερωτικό φυλλάδιο
Φόρμες και Αιτήσεις
Videos
Πλάνα Μαθημάτων
Δείγματα εικόνων PECS
The Unusual Suspects (2012)
PECS: A Short Tutorial for Healthcare Professionals
3D Pyramid Cut & Fold

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.