Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

10.jpg 17.jpg 19.jpg

Τάξεις Πιστοποιημένες από την Pyramid

Είστε προσηλωμένοι στο να φτιάξετε ένα αποδοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον; Έχετε ως στόχο να βοηθήσετε κάθε μαθητή σας να φτάσει μέχρι το μεγαλύτερο δυναμικό του; Οι Πιστοποιημένες Τάξεις της Pyramid είναι μια άριστη επιλογή. Πρόκειται για ένα εντατικό και περιεκτικό πρόγραμμα, το οποίο ενέχει δύο συστατικά στοιχεία – κατάρτιση και εποπτεία. Θα κανονίσουμε να συμμετέχει όλο το προσωπικό σας στην 5ήμερη Κατάρτιση της Pyramid. Το προσωπικό μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει αυτές τις μέρες στη σειρά ή να διασπείρει τις ημέρες κατάρτισης μέσα στη χρονιά. Ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα καθοδηγήσει το προσωπικό μιας τάξης ώστε να εφαρμόσουν όλα τα στοιχεία που αναλύονται κατά την διάρκεια των ημερών κατάρτισης. Η πιστοποίηση χορηγείται όταν η τάξη επιδείξει ότι εφαρμόζει όλα τα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid.

Κατάρτιση:

Τι είναι η Pyramid; Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid σχεδιάστηκε από τους Andy Bondy, Ph.D. και Beth Sulzer-Azaroff, Ph.D. Είναι ένα μοντέλο βασισμένο στην ευρύτερη Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). Ως εκ τούτου, όλα τα συστατικά στοιχεία του βασίζονται σε έρευνες και είναι υποχρεωτικά για τη δημιουργία ενός αποδοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν: λειτουργικές δραστηριότητες, συστήματα ενίσχυσης, λειτουργική επικοινωνία, προσδιορισμό και αντικατάσταση συμπεριφορών ακατάλληλων για την περίσταση, γενίκευση, σκελετούς μαθημάτων, τεχνικές διδασκαλίας, διόρθωση λάθους και συλλογή/ανάλυση δεδομένων. Οι σύμβουλοί μας θα καθοδηγήσουν την συζήτηση αναφορικά με τη σπουδαιότητα κάθε συστατικού στοιχείου. Κάθε μέλος της ομάδας θα κάνει εξάσκηση και παιχνίδι ρόλων για την εφαρμογή κάθε στοιχείου. Οι δύο μέρες κατάρτισης είναι αφιερωμένες στη διδασκαλία της μεθόδου PECS (Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων). Κάθε συμμετέχων θα λάβει τη δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου Κατάρτισης στο PECS και το βιβλίο «το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid». Κάθε τάξη θα λάβει ένα Μεγάλο Βιβλίο Επικοινωνίας, τις 151 εικόνες PECS, και τα CD ‘Πλήρες Σύστημα Οπτικής Ενίσχυσης’ και ‘Ενίσχυση με ηχητικούς τόνους υπενθύμισης’.

Εποπτεία:

Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα καθοδηγήσει εσάς και τα μέλη της ομάδας σας στην εφαρμογή όλων των στοιχείων του μοντέλου Pyramid. Σε κάθε εποπτική επίσκεψη δίνονται παρατηρήσεις, σχόλια και υποδείγματα (modeling). Επίσης δίνονται αναλυτικές γραπτές συστάσεις.

Οφέλη:

Τα οφέλη μιας τέτοιας πιστοποίησης είναι πολλαπλά. Μερικά παραδείγματα:

Πιστοποίηση

Προσωρινή πιστοποίηση

Για να πάρετε την προσωρινή πιστοποίηση, η τάξη πρέπει να επιδείξει ότι έχει ενσωματώσει όλα τα βασικά στοιχεία Pyramid (λειτουργικές δραστηριότητες, ενισχυτικά συστήματα, λειτουργική επικοινωνία, και πλάνα διαχείρισης συμπεριφορών) μέσα στον πρώτο χρόνο. Πρέπει επίσης να ολοκληρώσει τουλάχιστον 5 γραπτά πλάνα μαθημάτων.

Πλήρης πιστοποίηση

Το πλήρες Πιστοποιητικό απονέμεται όταν εφαρμόζονται ενεργά τα εξής συστατικά στοιχεία:

Ανανέωση του Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό εκδίδεται κάθε χρόνο. Για να μπορεί να ανανεώνεται το πιστοποιητικό, θα πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη συνεχόμενη εποπτεία (είτε επιτόπια είτε μέσω υποβολής βίντεο). Εφόσον οι βαθμολογίες παραμένουν σε αποδεκτά επίπεδα, το πιστοποιητικό ανανεώνεται. Εάν οι βαθμολογίες πέσουν κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα, ο σύμβουλος της Pyramid θα ενημερώσει έγκαιρα την ομάδα σας. Θα συζητηθούν τεχνικές διόρθωσης με το προσωπικό της τάξης και τον διευθυντή προγράμματος. H Pyramid πιστοποιεί αποκλειστικά τάξεις που επιτυγχάνουν και συντηρούν υψηλά επίπεδα ποιοτικής εφαρμογής του μοντέλου Pyramid.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.