To Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

Τι είναι το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid;
Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση και υποστήριξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. To Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid δίνει έμφαση στο «γιατί» της μάθησης, στο «πώς» να διδάξουμε και όχι μόνο στο «τι» να διδάξουμε. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει επαγγελματίες και γονείς να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προόδου του μαθητή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα για το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid.
Προσφέρει η Pyramid εποπτεία μέσα στην τάξη, στο σπίτι και ή σε μέρη μέσα στην κοινότητα;
Ναι, οι σύμβουλοι της Pyramid θα χαρούν πολύ να παρέχουν καθοδήγηση σε εσάς, στην ομάδα σας και/ή στον μαθητή σας. Οι σύμβουλοί μας έχουν βαθιά γνώση και εμπειρία έχοντας δουλέψει με μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό, επικοινωνιακά ελλείμματα και προβλήματα συμπεριφοράς. Μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Εποπτείας και Υποστήριξης.

Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων PECS®

Πώς προσδιορίζω αν ένα άτομο είναι υποψήφιο για PECS;
Απαντήστε τις ερωτήσεις σε αυτό το διάγραμμα προκειμένου να προσδιορίσετε εάν ένα άτομο είναι υποψήφιο για PECS.
Τι χρειάζεται να προετοιμάσω για κάθε μαθητή πριν ξεκινήσω τη διδασκαλία του PECS;
Το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του PECS είναι ο προσδιορισμός ενός συνόλου ισχυρών ενισχυτών. Η ομάδα πρέπει να εντοπίσει αντικείμενα ή/και δραστηριότητες που ευχαριστούν τον μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον είναι σημαντικό να σχεδιάσετε επικοινωνιακές ευκαιρίες όπως το να παρακολουθείτε προσεκτικά τους ενισχυτές που έχετε εντοπίσει έτσι ώστε να υπάρχει περιορισμένη προσβασιμότητα. Αν αυτά τα αντικείμενα είναι πάντα διαθέσιμα, ο μαθητής θα έχει μικρότερο κίνητρο να τα ζητήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων μαθημάτων PECS. Επιπλέον, θα χρειαστεί να έχετε ετοιμάσει εικόνες πριν την πρώτη συνεδρία PECS. To σετ συμβόλων που θα χρησιμοποιήσετε δεν είναι σημαντικό στα πρώτα στάδια του PECS. Προτείνουμε να επιλέξετε ένα σετ συμβόλων που είναι εύκολο για εσάς να αναπαράγετε και να διατηρείτε. Αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στο σετ συμβόλων, αυτές οι αλλαγές θα γίνουν στο Στάδιο ΙΙΙ.
Το άτομο που σκέφτομαι να ξεκινήσει PECS δεν μπορεί να κάνει ταύτιση. Θα πρέπει να αναβάλλουμε την εισαγωγή του PECS μέχρις ότου κατακτηθεί αυτή η δεξιότητα;
Οι δεξιότητες ταύτισης/διάκρισης δεν είναι αναγκαίες για να ξεκινήσετε το PECS. To PECS ξεκινάει διδάσκοντας τις σημαντικές θεμελιώδεις δεξιότητες επικοινωνίας του «πώς επικοινωνούμε» και του «πώς γινόμαστε επίμονοι στην επικοινωνία». Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας μεμονωμένες εικόνες κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο σταδίων του PECS. Στα αρχικά στάδια, η εικόνα λειτουργεί σαν εισιτήριο που πρέπει να ανταλλαχθεί με έναν σύντροφο επικοινωνίας. Αυτές οι έννοιες παραλληλίζουν την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας, στο ότι τα μικρά παιδιά ξεκινούν να αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ από κοινού προσοχή με χειρονομίες) πριν την εμφάνιση των πρώτων λέξεων. Κατά έναν παρόμοιο τρόπο, αρχικά διδάσκουμε την τέχνη της επικοινωνίας μέσω του PECS και στην συνέχεια στο Στάδιο ΙΙΙ εστιάζουμε στο να χτίσουμε το λεξιλόγιο εικόνων. Στο στάδιο ΙΙΙ χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας για τη διδασκαλία της διάκρισης εικόνων. Αυτές οι τεχνικές διδασκαλίας έχουν υπάρξει αποτελεσματικές με παιδιά που πριν δεν μπορούσαν να κατακτήσουν διάφορα μαθήματα ταύτισης.
Το PECS θα εμποδίσει τα άτομα να μάθουν να μιλούν;
Έρευνες ήδη από τη δεκαετία του 1960 έχουν καταδείξει ότι τα συστήματα Ενισχυτικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας (AAC) δεν αναστέλλουν την ανάπτυξη της ομιλίας, αντίθετα μάλλον διευκολύνουν την ανάπτυξη της ομιλίας.
Κάθε μαθητής χρειάζεται το δικό του Βιβλίο Επικοινωνίας; Είναι ποτέ σκόπιμο να χρησιμοποιούμε θεματικούς πίνακες;
Εφόσον βλέπουμε το Βιβλίο Επικοινωνίας PECS ισοδύναμο με τη φωνή του μαθητή, κάθε μαθητής θα χρειαστεί να έχει το δικό του Βιβλίο Επικοινωνίας. Δεν μοιραζόμαστε τη φωνή μας, οπότε δεν θα πρέπει να απαιτήσουμε από τους μαθητές μας να μοιραστούν τα Βιβλία Επικοινωνίας. Ο μαθητής θα διδαχθεί να μεταφέρει το βιβλίο σε όλα τα περιβάλλοντα κατά την έναρξη του σταδίου ΙΙ. Θα είναι ευθύνη του μαθητή να μεταφέρει το βιβλίο του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μετά τη διδασκαλία διάκρισης στο Στάδιο ΙΙΙ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Πίνακες Θεμάτων/Δραστηριοτήτων. Αυτοί οι πίνακες περιέχουν λεξιλόγιο σχετικό με μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή δραστηριότητα. Για παράδειγμα, στο χώρο του σπιτιού μπορεί να τοποθετηθεί ένας θεματικός πίνακας στην κουζίνα, ο οποίος περιλαμβάνει μία ποικιλία επιλογών από φαγητά. Στο γυμναστήριο του σχολείου, ο πίνακας μπορεί να έχει εικόνες σχετικές με δραστηριότητες αδρής κίνησης.

Θυμηθείτε ότι αν ένα αντικείμενο είναι ενισχυτικό για τον μαθητή σας, η εικόνα που υπάρχει στον Πίνακα Δραστηριοτήτων θα πρέπει να υπάρχει και στο Βιβλίο Επικοινωνίας PECS. Μία στρατηγική που βοηθάει στον χώρο του σπιτιού μπορεί να είναι να χρησιμοποιήσετε τις Εσωτερικές Σελίδες του Βιβλίου Επικοινωνίας ως Πίνακες Δραστηριοτήτων που μπορούν να αναρτηθούν μέσα στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, όταν είστε έτοιμοι να φύγετε από το σπίτι, οι Εσωτερικές Σελίδες μπορούν εύκολα να συγκεντρωθούν και να τοποθετηθούν μέσα στο Βιβλίο Επικοινωνίας.

Σε τι διαφέρει το PECS από τα οπτικά προγράμματα;
Το PECS είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, οπτικό σύστημα εκφραστικής επικοινωνίας για άτομα με περιορισμένη λειτουργική επικοινωνία. Αποτελείται από 6 στάδια και ενσωματώνει συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας σε όλο το πρωτόκολλο. Τα οπτικά προγράμματα είναι ένα οπτικό εργαλείο που ταξινομεί τις δραστηριότητες και τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μίας ημέρας ή μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Μπορεί να είναι βοηθητικά για να γνωρίζει κανείς τι να κάνει, πού να πάει, δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρώσει και μεταβάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στάδιο I

Πόσο πρέπει να διαρκεί μία εκπαιδευτική συνεδρία;
Η διάρκεια μίας συνεδρίας θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορά το ενδιαφέρον του μαθητή. Μπορεί να κάνετε μία ή είκοσι δοκιμές, αρκεί ο μαθητής να συνεχίζει να κάνει ενάρξεις (πχ. να απλώνει το χέρι προς το αντικείμενο). Όταν ο μαθητής σταματήσει τις ενάρξεις, ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει είτε να προσφέρει έναν νέο/διαφορετικό ενισχυτή ή να λήξει τη συνεδρία. Έχετε στο νου σας ότι θα πρέπει πάντα να κλείνετε τη συνεδρία με μία θετική νότα, πριν τον κορεσμό, την πλήξη και/ή την εμφάνιση Ακατάλληλων με το Πλαίσιο Συμπεριφορών.

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την διαθεσιμότητα του δεύτερου εκπαιδευτή. Δύο εκπαιδευτές απαιτούνται για την εφαρμογή του Σταδίου Ι του πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, το μήκος συνεδρίας ενδέχεται μερικές φορές να εξαρτάται από τους χρονικούς περιορισμούς του δεύτερου εκπαιδευτή.​

Πόσες εικόνες εισάγουμε στο Στάδιο Ι;
Οι δεξιότητες διάκρισης εικόνων δεν αποτελούν ούτε προϋπόθεση για να ξεκινήσετε το Στάδιο Ι ούτε στόχο αυτού του σταδίου. Στο Στάδιο Ι η εικόνα λειτουργεί ως εισιτήριο που ανταλλάσσεται για ένα επιθυμητό αντικείμενο. Ως εκ τούτου, μία εικόνα παρουσιάζεται κάθε φορά.

Παρόλα αυτά, ο μαθητής μπορεί να ζητήσει διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας. Κάθε φορά που αλλάζει ο ενισχυτής, η αντίστοιχη εικόνα τοποθετείται αμέσως μπροστά στον μαθητή. Επομένως, αν και μία εικόνα παρουσιάζεται κάθε φορά, ο μαθητής θα πρέπει να ανταλλάσσει διάφορες εικόνες για όλους τους ενισχυτές που έχετε εντοπίσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πόσους εκπαιδευτές χρειάζομαι για να εφαρμόσω το Στάδιο Ι του πρωτοκόλλου του PECS;
Πρέπει να έχετε δύο εκπαιδευτές για να ξεκινήσετε την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του PECS. Ένα άτομο θα παίξει τον ρόλο του συντρόφου επικοινωνίας. Ο δεύτερος εκπαιδευτής θα παίξει τον ρόλο του σωματικού καθοδηγητή. Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι σωματικές βοήθειες που δίνονται πίσω από τον μαθητή είναι πιο αποτελεσματικές και αποσύρονται πιο εύκολα από αυτές που δίνονται από μπροστά. Ως εκ τούτου, αν δεν έχετε διαθέσιμους δύο εκπαιδευτές, θα πρέπει να περιμένετε για να ξεκινήσετε την εφαρμογή του PECS.
Σε πόσα περιβάλλοντα θα πρέπει να στοχεύσω την εφαρμογή του PECS;
Το PECS θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα περιβάλλοντα ξεκινώντας από το Στάδιο Ι. Οι πρώτες ανταλλαγές συνήθως γίνονται σε ένα δομημένο περιβάλλον, καθώς ο σύντροφος επικοινωνίας, ο σωματικός καθοδηγητής και ο μαθητής ευθυγραμμίζονται κοντά μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δομήσουν επικοινωνιακές ευκαιρίες μέσα στην τάξη, στην παιδική χαρά, στην καφετέρια, στο σπίτι, στην κοινότητα κ.α. Κάθε περιβάλλον στο οποίο ένα άτομο που μιλάει χρησιμοποιεί τη φωνή του για να επικοινωνήσει, αποτελεί περιβάλλον στόχο για την εφαρμογή του PECS.
Δουλεύουμε αρκετό καιρό στο Στάδιο Ι και το παιδί δεν ανταλλάσσει αυτόνομα την εικόνα. Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα;
Ενδέχεται να χρειαστεί να δώσετε προσοχή στους παρακάτω τομείς προκειμένου να βοηθήσετε την κατάκτηση του Σταδίου Ι:

  1. Ενισχυτές: Αξιολογείστε τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε. Αποτελούν τα αντικείμενα/δραστηριότητες ισχυρούς ενισχυτές από πλευράς του μαθητή; Διεξάγετε συχνές αξιολογήσεις προτιμήσεων για να βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα/δραστηριότητες είναι ακόμη επιθυμητά. Επίσης, φροντίστε να διαχειριστείτε το περιβάλλον σας με τέτοιο τρόπο ώστε οι ενισχυτές να μην είναι «ελεύθεροι» όλη την ημέρα. Οι ενισχυτές θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε κουτιά ή σε ψηλά ράφια, έτσι ώστε αν ο μαθητής θέλει να έχει πρόσβαση στο αντικείμενο , θα πρέπει να κάνει ένα αίτημα.
  2. Πρωτοβουλία από πλευράς του μαθητή: Περιμένετε τον μαθητή να πάρει πρωτοβουλία (πχ. να απλώσει το χέρι προς το αντικείμενο) ΠΡΙΝ δώσετε βοήθεια για την ανταλλαγή; Το Στάδιο Ι έχει στόχο την πρωτοβουλία από πλευράς του μαθητή, ως εκ τούτου το άπλωμα του χεριού προς το αντικείμενο πρέπει να συμβεί πριν παρέμβει ο εκπαιδευτής. Εάν ο μαθητής δεν απλώνει το χέρι προς το αντικείμενο, ίσως αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο μαθητής δεν ενδιαφέρεται πια ή δεν θέλει τον ενισχυτή. Αυτή είναι ίσως μία καλή στιγμή να διεξάγετε μία μικρή αξιολόγηση προτιμήσεων εντός του μαθήματος.
  3. Εκπαιδευτές: Χρησιμοποιείτε δύο εκπαιδευτές, έναν σύντροφο επικοινωνίας και έναν σωματικό καθοδηγητή για να διδάξετε την ανταλλαγή; Πρέπει να έχετε δύο εκπαιδευτές για να διδάξετε το Στάδιο Ι. Δεν υπάρχει τρόπος να διδάξετε τις δεξιότητες πρωτοβουλίας του Σταδίου Ι με έναν μόνο εκπαιδευτή. Αξιολογείστε ότι και οι δύο εκπαιδευτές ακολουθούν το πρωτόκολλο του PECS. Μπορείτε να βρείτε τη Λίστα Αξιολόγησης Εκπαιδευτή PECS στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS, 2η έκδοση, σελ 373.

Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι κάποιοι μαθητές μπορεί να επιδείξουν μία πιο αργή καμπύλη μάθησης. Εάν ο μαθητής τείνει να μαθαίνει όλες τις δεξιότητες με πιο αργό ρυθμό, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι και η κατάκτηση των δεξιοτήτων του Σταδίου Ι θα πάρει επίσης κάποιο χρόνο.

Στάδιο II

Πόσες εικόνες παρουσιάζονται κάθε φορά στο Στάδιο ΙΙ;
Μία εικόνα παρουσιάζεται κάθε φορά στο Στάδιο ΙΙ. Η εικόνα πρέπει να τοποθετείται στο εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς το Βιβλίο Επικοινωνίας εισάγεται στο ξεκίνημα αυτού του σταδίου. Παρόλο που μία μόνο εικόνα παρουσιάζεται κάθε φορά, ο μαθητής θα πρέπει να ανταλλάσσει μία ποικιλία εικόνων για όλους τους  ενισχυτές που έχετε εντοπίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η διάκριση δεν αποτελεί προϋπόθεση για το Στάδιο ΙΙ. Το Στάδιο ΙΙ εστιάζει στην απόσταση και στην επιμονή.
Δεν θέλω οι μαθητές μου να σηκώνονται από τις θέσεις τους κατά την διάρκεια της σχολικής ημέρας. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η επιμονή είναι μία σημαντική δεξιότητα που πρέπει να διδάξω. Πώς μπορώ να συνδυάσω αυτά τα ζητήματα;
Η διδασκαλία της απόστασης και της επιμονής είναι επιτακτική προκειμένου οι μαθητές μας να δουν το PECS ως ένα λειτουργικό μέσο επικοινωνίας. Οι μαθητές μας πρέπει να μάθουν ότι μπορούν να επικοινωνούν με όλους τους ανθρώπους σε όλα τα περιβάλλοντα ακόμη και αν ο σύντροφος επικοινωνίας δεν είναι κοντά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσδιορίσετε ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου η μετακίνηση επιτρέπεται. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια φυσικών κινητικών δραστηριοτήτων όπως η γυμναστική, το διάλειμμα κλπ. Επιπλέον, εκτός από τις μετακινήσεις μέσα στα δομημένα μαθήματα της τάξης μπορείτε να διδάξετε στους μαθητές σας να τραβούν την προσοχή με άλλους τρόπους. Πολλοί από τους μαθητές μας μαθαίνουν να σηκώνουν το χέρι τους για να τραβήξουν την προσοχή του δασκάλου μέσα στην τάξη.
Τι κάνω με τον μαθητή με κινητικές δυσκολίες; Πώς μπορώ να του διδάξω επιμονή με το PECS;
Για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών σε αναπηρικό καροτσάκι, δεν θα πρέπει να αναμένουμε να περπατήσουν/ να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις. Αντ’ αυτού, θα τους διδάξουμε να χρησιμοποιούν μία συσκευή κλήσης (πχ. Κορνίζα που μιλάει, το BIGmack, ένα κουδούνι, κλπ). Ο σωματικός καθοδηγητής θα διδάξει στον μαθητή να πατάει τη συσκευή κλήσης, η οποία προγραμματίζεται να εκφωνεί μία γενικευμένη φράση τύπου «Έλα εδώ, παρακαλώ». Αυτό θα αποτελεί ένδειξη για τον σύντροφο επικοινωνίας να προσεγγίσει τον μαθητή. Από εκεί, ο μαθητής θα ανταλλάξει τη μονή εικόνα για τον ενισχυτή. Ο σύντροφος επικοινωνίας θα πρέπει σιγά σιγά να αυξήσει τον χρόνο προτού να είναι διαθέσιμος να λάβει το μήνυμα του μαθητή. Η συσκευή κλήσης και το Βιβλίο Επικοινωνίας θα πρέπει μόνιμα να βρίσκονται σε μία περιοχή εύκολη σε πρόσβαση (πχ. Βιβλίο και συσκευή τοποθετημένα πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι). Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας αυτής της δεξιότητας μπορείτε να βρείτε στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS, 2η Έκδοση.

Στάδιο III

Πότε πρέπει να ξεκινήσει η διδασκαλία της διάκρισης στο Στάδιο ΙΙΙ;
Μόλις ο μαθητής επιδείξει διάνυση αποστάσεων και επιμονή στις επικοινωνιακές του αλληλεπιδράσεις, πρέπει να γίνει εισαγωγή του Σταδίου ΙΙΙΑ – Δεξιότητες Οπτικής Διάκρισης. Κατά τη διάρκεια άλλων ωρών μέσα στην ημέρα, ο μαθητής θα πρέπει να συνεχίσει να γενικεύει τις δεξιότητες του Σταδίου ΙΙ.
Ο μαθητής μου δυσκολεύεται με την οπτική διάκριση στο Στάδιο ΙΙΙΑ. Υπάρχουν εναλλακτικές;
Πριν σκεφτείτε την χρήση εναλλακτικών τεχνικών, η ομάδα θα πρέπει να αξιολογήσει τις διαδικασίες διδασκαλίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του Σταδίου ΙΙΙΑ.

  1. Ξεκίνησε η ομάδα με ένα πολύ επιθυμητό έναντι ενός μη επιθυμητού ή άσχετου με τη συνθήκη αντικειμένου;
  2. Εφάρμοζαν όλα τα μέλη της ομάδας την τεχνική των 4 Βημάτων Διόρθωσης Λάθους;
  3. Ενίσχυε η ομάδα γρήγορα τη νέα συμπεριφορά στη διδασκαλία της διάκρισης;
  4. Επέμεινε η ομάδα στις προαναφερόμενες τεχνικές για αρκετό χρόνο προκειμένου να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής;
  5. Υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες και δοκιμές στο επίπεδο διδασκαλίας που διεξαγόταν κάθε ημέρα;
  6. Επίσης έχετε κατά νου ότι η ομάδα θα πρέπει να δίνει στον μαθητή ευκαιρίες και στο επίπεδο διδασκαλίας του και στο επίπεδο κατάκτησης του κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας.

Εάν το Στάδιο ΙΙΙΑ (το πρώτο επίπεδο Διδασκαλίας Διάκρισης) εφαρμόστηκε σωστά και δεν σημειώθηκε πρόοδος, τότε πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές τεχνικές.  Οποιαδήποτε εναλλακτική χρησιμοποιήσετε, θα περιλαμβάνει και αλλαγές σε κάποια μέρη του μαθήματος (π.χ. πώς παρουσιάζουμε τις επιλογές). Αυτές οι αλλαγές έχουν συχνά τη μορφή βοηθειών που εισάγουμε μέσα στο μάθημα για να βοηθήσουμε τους μαθητές να επιτύχουν. Μόλις παρατηρήσουμε επιτυχία, αυτές οι βοήθειες θα πρέπει να αποσυρθούν σταδιακά μέχρι να εξαλειφθούν. Ανατρέξτε στις σημειώσεις σας από το Σεμινάριο PECS Επίπεδο 1 ή στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS, 2η Έκδοση, για να θυμηθείτε ξανά κάποιες Εναλλακτικές Τεχνικές Διδασκαλίας της Διάκρισης. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το κατάστημα προϊόντων για υλικά που εστιάζονται στην διδασκαλία Εναλλακτικών Τεχνικών Διάκρισης.

Πότε εισάγεται νέο λεξιλόγιο;
Νέο λεξιλόγιο μπορεί να προστεθεί σε κάθε στάδιο. Θυμηθείτε, το νέο λεξιλόγιο επιλέγεται με βάση τις προτιμήσεις/ενισχυτές του μαθητή σας. Όταν ο μαθητής σας είναι στο Στάδιο ΙΙΙΒ- Σύνθετη Διάκριση και πέραν αυτού, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διεξάγει Έλεγχο Αντιστοιχίας για να διασφαλίσει ότι ο μαθητής όντως κατανοεί την εικόνα.

Στάδιο IV

Είναι εντάξει αν ο μαθητής βάλει πρώτα την εικόνα του ενισχυτή στη Βάση Πρότασης πριν βάλει την εικόνα «Θέλω» στην βάση;
Κατά την διδασκαλία των δεξιοτήτων του Σταδίου IV, ο μαθητής διδάσκεται να τοποθετεί πρώτα τον Εκκινητή Πρότασης (Θέλω) στη Βάση Πρότασης και στη συνέχεια να τοποθετεί την εικόνα του ενισχυτή στη βάση. Μετά την κατάκτηση του Σταδίου IV, ο μαθητής μπορεί ανεξάρτητα να ξεκινήσει να δομεί τη Βάση Πρότασης με νέους τρόπους. Ο μαθητής μπορεί να τοποθετήσει και τις δύο εικόνες στη βάση την ίδια στιγμή και/ή να τοποθετήσει πρώτα την εικόνα του ενισχυτή στη Βάση Πρότασης και μετά τον Εκκινητή Πρότασης. Αυτοί οι τύποι δόμησης της Βάσης Πρότασης είναι εντάξει, υπό τον όρο ότι η Βάση Πρότασης που τελικά ανταλλάσσεται, εμφανίζεται με τη σωστή σειρά. Αν προκύψουν λάθη στην αλληλουχία, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαδικασία Διόρθωσης με Βήματα προς τα Πίσω.
Ποιος αποδομεί τη Βάση Πρότασης και/ή τοποθετεί τις εικόνες πίσω στο εσωτερικό του βιβλίου;
Αρχικά, ο σύντροφος επικοινωνίας θα πρέπει να βγάλει τις εικόνες από τη Βάση Πρότασης και να τις επανατοποθετήσει πάνω/μέσα στο Βιβλίο Επικοινωνίας. Το να απαιτήσουμε από τον χρήστη PECS να το κάνει, καθυστερεί χωρίς λόγο την επικοινωνιακή αντίδραση για αυτόν ή αυτή. Κάποιοι μαθητές ωστόσο επιμένουν να είναι οι ίδιοι που θα βάλουν τις εικόνες τους πίσω. Αυτό είναι εντάξει.

Ουσιαστικά, καθώς οι μαθητές εντάσσονται σε δραστηριότητες μέσα στην κοινότητα, θα χρειαστεί να μάθουν να παίρνουν πίσω τη βάση από τον «εκάστοτε σύντροφο επικοινωνίας» έτσι ώστε να μη χαθούν οι Εικόνες και οι Βάσεις Πρότασης. Όταν διδάσκετε αυτήν τη δεξιότητα, συνιστούμε τη χρήση σωματικών βοηθειών ή χειρονομιών αντί λεκτικών βοηθειών (όπως, «Βάλε τις εικόνες στη θέση τους»). Οι σωματικές βοήθειες ή οι χειρονομίες που θα εντάξετε σε αυτό το μάθημα είναι πολύ πιο εύκολο να αποσυρθούν από τις λεκτικές βοήθειες και θα προωθήσουν την ανεξαρτησία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο μαθητής μου κάποιες φορές προφέρει κάποιες λέξεις ενώ δομεί τη Βάση Πρότασης ή όταν του την «διαβάζω». Θέλω να μιλάει ΚΑΘΕ φορά! Πώς μπορώ να ενθαρρύνω την ομιλία χωρίς να το απαιτώ;
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του Σταδίου IV και εφεξής, ο εκπαιδευτής πρέπει να κάνει μία παύση καθώς διαβάζει τη Βάση Πρότασης. Αυτή η χρονική παύση είναι γνωστή ως σταθερή χρονοκαθυστέρηση και δίνει στον μαθητή μία ευκαιρία να μιλήσει. Αν ο μαθητής εμφανίσει λεκτικές προσεγγίσεις και/ή καθαρά αρθρωμένες λέξεις, θα «κάνουμε πάρτι!». Θέλουμε να ενισχύσουμε διαφορικά οποιεσδήποτε προσπάθειες για ομιλία παρέχοντας περισσότερη ποσότητα από τον ενισχυτή ή περισσότερο χρόνο με το αντικείμενο. Το μήνυμα προς τον μαθητή είναι ότι η ομιλία είναι ΦΟΒΕΡΗ, αλλά το λειτουργική του σύστημα επικοινωνίας θα συνεχίσει να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο να επικοινωνεί σε μέρες κατά τις οποίες η παραγωγή λέξεων δεν είναι εύκολη.
Πότε πρέπει να εισάγω προσδιορισμούς;
Οι προσδιορισμοί πρέπει να εισάγονται αμέσως μετά την κατάκτηση του Σταδίου IV. Πριν την εισαγωγή συγκεκριμένων μαθημάτων, η ομάδα θα πρέπει να προσδιορίσει ποιες έννοιες προσδιορισμών είναι σημαντικές και έχουν νόημα από πλευράς του μαθητή. Παραδείγματα μπορούν να περιλαμβάνουν τις έννοιες των χρωμάτων, των μεγεθών, των αριθμών και/ή των σχημάτων. Θυμηθείτε ότι οι μαθητές δεν χρειάζεται να επιδείξουν κατανόηση της έννοιας σε αντιληπτικό επίπεδο πριν την χρήση της έννοιας εκφραστικά.

Στάδιο V

Έχω ένα μαθητή που είναι τόσο έμπειρος στα αυθόρμητα αιτήματα που δεν είμαι σε θέση να τον ρωτήσω «Τι θέλεις;» αρκετά γρήγορα. Πώς μπορώ να διδάξω τη δεξιότητα ανταπόκρισης σε αυτήν την ερώτηση όταν αυτό συμβαίνει;
Αυτό είναι συχνό φαινόμενο, και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λιγάκι το μαθησιακό περιβάλλον προκειμένου να διδάξουμε αυτήν την δεξιότητα. Ενώ συχνά συνιστούμε οι εικόνες που σχετίζονται με ένα μάθημα να τοποθετούνται στο εξώφυλλο του Βιβλίου Επικοινωνίας στις πρώτες συνεδρίες διδασκαλίας, αυτό ίσως τελικά να ενισχύει τον τύπο συμπεριφοράς που περιγράφετε. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε όλες τις εικόνες του μαθητή στο εσωτερικό του Βιβλίου Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας «Θέλω». Αυτό θα δημιουργήσει μία μικρή καθυστέρηση στην πρόσβαση στις εικόνες και θα δώσει την ευκαιρία να θέσετε την ερώτηση και να εφαρμόσετε την τεχνική της προοδευτικής χρονοκαθυστέρησης. Βεβαιωθείτε να δώσετε ευκαιρίες στον μαθητή να εκφράζει και αυθόρμητα αιτήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας!

Στάδιο VI

Θα κατακτήσουν όλοι οι μαθητές τις έννοιες του Σταδίου VI;
Επειδή η συνέπεια στον σχολιασμό είναι κοινωνική ενίσχυση, το Στάδιο VI μπορεί να αποτελεί δύσκολη δεξιότητα για κάποιους από τους μαθητές μας. Θα ξεκινήσουμε διδάσκοντας σχολιασμό με βάση την αίσθηση που κινητοποιεί περισσότερο και/ή έχει περισσότερο νόημα από πλευράς του μαθητή. Συνήθεις Εκκινητές Πρότασης μπορεί να είναι: «Ακούω», «Βλέπω», «Μυρίζω», κλπ. Παρόλο που δεν θα επιτύχουν όλοι οι μαθητές σε αυτό το στάδιο, η ομάδα έχει προσφέρει στον μαθητή ένα λειτουργικό μέσο επικοινωνίας για να ζητάει αντικείμενα και/ή δραστηριότητες.
Ο μαθητής μου έχει σημειώσει επιτυχία στον σχολιασμό ανταποκρινόμενος σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια δομημένων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, δεν σχολιάζει αυθόρμητα. Κάποια συμβουλή;
Ο σύντροφος επικοινωνίας μπορεί συστηματικά να εξαλείψει ολόκληρη την ερώτηση ως έναν τρόπο να εκμαιεύσει το αυθόρμητο σχόλιο. Για παράδειγμα, «Τι βλέπεις/ακούς/μυρίζεις/κλπ;» μπορεί να ρωτήσει ο σύντροφος επικοινωνίας, και στη συνέχεια «Τι βλε/α/μυ/κλπ;», και μετά «Τι;». Έχετε κατά νου ότι δεν θα σημειώσουν επιτυχία όλοι οι μαθητές μας στον αυθόρμητο σχολιασμό. Γιορτάστε για τις δεξιότητες που ο μαθητής έχει κατακτήσει. Είναι υπέροχο το ότι ο μαθητής σας έχει κατακτήσει την αυθόρμητη έκφραση αιτημάτων, την έκφραση αιτημάτων σε ανταπόκριση καθώς και τον σχολιασμό ανταποκρινόμενος σε ερωτήσεις!