Αναζητά η ομάδα σας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στον εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Ή μήπως η ομάδα σας χρησιμοποιεί επί του παρόντος το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid; Ίσως να θέλετε να αξιολογήσετε πώς τα πάτε ή να χρειάζεστε νέες ιδέες για το πρόγραμμα σας. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός προγράμματος σε σχολικό πλαίσιο, σε επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στις λειτουργικές δραστηριότητες, στην ενίσχυση, στην επικοινωνία, σε θέματα διαχείρισης συμπεριφορών, σε τεχνικές διδασκαλίας και βοήθειας, σε διαδικασίες διόρθωσης λάθους, σε συστήματα συλλογής δεδομένων καθώς και στη γενική οργάνωση και σχεδιασμό. Κατά τη διάρκεια την εποπτείας, δίνεται άμεση τροφοδότηση, κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό. Μετά την συνάντηση, σας δίνεται αναλυτική αναφορά όπου καταγράφονται συγκεκριμένες συστάσεις για την ομάδα σας και το πρόγραμμα.

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτήν την υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο pecsgreece@pecs.com ή στο +30 6937490590.