κεντρική σελίδα » Training » Συχνές Ερωτήσεις για την Πιστοποίηση PECS®

Συχνές Ερωτήσεις για την Πιστοποίηση PECS®

Απαιτήσεις και Διαδικασία

Χρειάζεται να παρακολουθήσω το Σεμινάριο PECS Επίπεδο 1 προκειμένου να συμμετέχω στην Εξέταση PECS Knowledge Επίπεδο 1;

Ναι. Το σεμινάριο Κατάρτιση PECS Επίπεδο 1 αποτελεί προϋπόθεση για να συμμετέχετε στην Εξέταση  PECS Κnowledge Επίπεδο 1. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για την απόκτηση της Πιστοποίησης PECS Implementer.   

Mπορώ να λάβω μέρος στην Εξέταση PECS Κnowledge Επίπεδο 1 και στην Εξέταση PECS Κnowledge Επίπεδο 2 ανεξάρτητα από τη διαδικασία Πιστοποίησης PECS Implementer;

Ναι. Μπορείτε να συμμετέχετε στην εξέταση PECS αφού παρακολουθήσετε το αντίστοιχο σεμινάριο PECS.

Ποια είναι τα βήματα για την απόκτηση της Πιστοποίησης PECS Implementer Επίπεδο 1;
  1. Παρακολουθείτε το Σεμινάριο PECS Επίπεδο 1
  2. Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.pyramidonlinelearning.com ή επικοινωνείτε με το γραφείο της Pyramid στην Ελλάδα για να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση
  3. Δίνετε την Εξέταση PECS Knowledge Επίπεδο 1. Επιτυγχάνετε βαθμολογία 90% – λαμβάνετε το Πιστοποιητικό PECS Knowledge Επίπεδο 1
  4. Ενημερώνετε την αίτησή σας και ολοκληρώνετε τις απαιτήσεις εγγραφής για το μέρος Πρακτική Εξέταση – Επίδειξη Δεξιοτήτων PECS Επίπεδο 1
  5. Yποβάλλετε και  περνάτε όλα τα απαιτούμενα για το μέρος της Πρακτικής Εξέτασης -Επίδειξης PECS Επίπεδο 1. Αφού ολοκληρώσετε και περάσετε τις γραπτές εξετάσεις και την Επίδειξη, θα λάβετε το Πιστοποιητικό PECS Implementer Επίπεδο 1
Ποια είναι τα βήματα για την απόκτηση της Πιστοποίησης PECS Implementer Επίπεδο 2**;
  1. Παρακολουθείτε το Σεμινάριο PECS Επίπεδο 2
  2. Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.pyramidonlinelearning.com ή επικοινωνείτε με το γραφείο της Pyramid στην Ελλάδα για να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση
  3. Δίνετε την Εξέταση PECS Knowledge Επίπεδο 2. Επιτυγχάνετε βαθμολογία 90% – λαμβάνετε το Πιστοποιητικό PECS Knowledge Επίπεδο 2.
  4. Ενημερώνετε την αίτησή σας και κάνετε αίτηση για το μέρος Πρακτική Εξέταση –  Επίδειξη PECS Επίπεδο 2.
  5. Yποβάλλετε και περνάτε όλα τα απαιτούμενα για το μέρος Πρακτική Εξέταση –  Επίδειξη PECS Επίπεδο 2. Αφού ολοκληρώσετε και περάσετε τις γραπτές εξετάσεις και την Πρακτική Εξέταση –  Επίδειξη, θα λάβετε το Πιστοποιητικό PECS Implementer Επίπεδο 2

** Θα πρέπει να κατέχετε την Πιστοποίηση PECS Επίπεδο 1 προκειμένου να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Πιστοποίησης PECS Επίπεδο 2.

Χρειάζεται να έχω λάβει την Πιστοποίηση PECS Επίπεδο 1 προκειμένου να συμμετέχω στην εξέταση PECS Knowledge Επίπεδο 2;

Όχι. Οι προϋποθέσεις για την Εξέταση PECS Knowledge Επίπεδο 2 είναι το Πιστοποιητικό PECS Knowledge Επίπεδο 1 και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Σεμιναρίου PECS Επίπεδο 2.

Απαιτείται να παρακολουθήσω το σεμινάριο PECS Επίπεδο 2 πριν συμμετέχω στην Εξέταση PECS Επίπεδο 2;

Ναι. Οι προϋποθέσεις για την Εξέταση PECS Επίπεδο 2 είναι το Πιστοποιητικό PECS Knowledge Επίπεδο 1 και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Σεμιναρίου PECS Επίπεδο 2.

Αφού ολοκληρώσω το Πρόγραμμα Πιστοποίησης PECS, μπορώ να εκπαιδεύσω άλλα άτομα;

Όχι. Τα μόνα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να διεξάγουν εκπαιδεύσεις PECS είναι αυτά που εργάζονται στην Pyramid Educational Consultants. Ωστόσο, ο PECS Implementer (Επίπεδο 1 ή Επίπεδο 2) μπορεί να δείξει σε έναν συνάδελφο ή γονέα ενός κοινού τους μαθητή πώς να εφαρμόζει ένα στάδιο του PECS. Αυτό δεν θεωρείται εκπαίδευση ενός ατόμου στο PECS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, συνιστούμε να ακολουθείται το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS 2η Έκδοση και επίσης ο συνάδελφος ή ο γονέας να δει το video στο διαδίκτυο A Clear Picture: The Use and Benefits About PECS και να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο PECS.

Εξετάσεις

 

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου PECS επαρκεί για να περάσει κάποιος τις Εξετάσεις PECS Επίπεδο 1 και PECS Επίπεδο 2 ή είναι απαραίτητη η μελέτη; Εάν θελήσω να μελετήσω, τι υλικό θα πρέπει να διαβάσω;

Η παρακολούθηση και η ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο αρκούν για να περάσετε τις εξετάσεις. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες είναι πολλές, μπορείτε να κάνετε μία ανασκόπηση στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS, 2η Έκδοση, και στο τετράδιο σημειώσεων που λάβατε στο σεμινάριο.

Από τη στιγμή που οι εξετάσεις είτε δίνονται ηλεκτρονικά είτε στέλνονται μέσω email, είναι με ανοιχτά βιβλία;

Οι εξετάσεις δεν έχουν σχεδιαστεί ως τεστ με ανοιχτά βιβλία. Οι πληροφορίες που ζητούνται στις εξετάσεις, παρουσιάζονται στα σεμινάρια. Εάν σημειώσετε μία λάθος απάντηση, θα σας δοθούν πληροφορίες για το που θα βρείτε την απάντηση είτε στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS, 2η Έκδοση είτε στο τετράδιο σημειώσεων, προκεμένου να μελετήσετε ξανά αυτήν την ενότητα. Εάν δείτε ότι έχετε πολλές λανθασμένες απαντήσεις, αυτές οι πληροφορίες θα σας καθοδηγήσουν στα σημεία του πρωτοκόλλου του PECS όπου χρειάζεται να εστιάσετε την επανάληψή σας.

Πόσες ευκαιρίες έχω για να περάσω τις Εξετάσεις PECS Knowledge;

Σας δίνονται δύο (2) ευκαιρίες για να περάσετε.

Τι γίνεται αν δεν περάσω την εξέταση μετά τη δεύτερη φορά;

Έχετε την επιλογή είτε να ζητήσετε εποπτεία (μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου) με μία επιπλέον χρέωση προκειμένου να κάνετε μία ανασκόπηση σε κάθε σημείο του πρωτοκόλλου PECS για το οποίο θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε χρόνο να μελετήσετε τις σημειώσεις σας και το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS, 2η Έκδοση και να ξαναδώσετε την εξέταση. Για πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο Pyramid.

H Εξέταση PECS Επίπεδο 1 εστιάζει σε συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με την Εξέταση PECS Επίπεδο 2;

Η Εξέταση PECS Επίπεδο 1 εστιάζει στα θεμελιώδη στοιχεία του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid και στο πρωτόκολλο του PECS, όπως οι τεχνικές διδασκαλίας. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στις εξετάσεις, δίνονται στο σεμινάριο PECS Επίπεδο 1. Η Εξέταση PECS Επίπεδο 2 εστιάζει σε πιο προχωρημένες πτυχές του πρωτοκόλλου του PECS και στην επίλυση προβλημάτων με κάποια ανασκόπηση των βασικών εννοιών. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στις εξετάσεις, δίνονται στο σεμινάριο PECS Επίπεδο 2.

Απαιτήσεις Πρακτικής Εξέτασης

Κατά τη διαδικασία της Πρακτικής Εξέτασης - Επίδειξης PECS Implementer, τι γίνεται αν δεν έχω μαθητή για όλα τα στάδια;

Το να έχετε έναν μαθητή είναι ιδανική συνθήκη.  Ένας συνάδελφος που θα κάνει τον μαθητή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποια απαιτούμενα μέρη της εξέτασης. Ένα παράδειγμα τέτοιων απαιτούμενων είναι η διόρθωση λάθους. Κατανοούμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε κάποιον να κάνει λάθος. Για αυτό, τέτοιου είδους τροποποιήσεις στα απαιτούμενα της εξέτασης επιτρέπονται. Η Λίστα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων PECS Implementer που λαμβάνετε μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, καταγράφει ποια απαιτούμενα μέρη μπορούν να κατατεθούν με έναν συνάδελφο και ποια χρειάζονται έναν πραγματικό μαθητή. 

Χρειάζομαι άδεια για την αποστολή των video;

Θα χρειαστεί να ελέγξετε με τον χώρο εργασίας σας και/ή τους γονείς για να μάθετε ποια είναι η πολιτική τους  για εγγραφές video. H Pyramid δεν χρειάζεται να δει φόρμες άδειας. Τα video χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση των υποψηφίων στην εφαρμογή του PECS. Δεν δείχνουμε τα video σε τρίτους και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς άδεια. Εάν δούμε ένα πολύ καλό video, μπορεί να σας ζητήσουμε να έχουμε εμείς άδεια προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το video.  Η άδεια βιντεοσκόπησης δεν είναι υποχρεωτική σε αυτή τη διαδικασία.