κεντρική σελίδα » Ποιοι Είμαστε » PECS®: Μία επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική

PECS®: Μία επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική

Ti Ειναι Το PECS®;

Δημιουργοί Andy Bondy, PhD και Lori Frost, MS, CCC-SLP

Σύστημα PECS

Το PECS είναι ένα μοναδικό εναλλακτικό/ενισχυτικό σύστημα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ το 1985 από τον Andy Bondy, PhD, και την Lori Frost, MS, CCC-SLP. Το PECS εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με μαθητές προσχολικής ηλικίας που είχαν διαγνωστεί με αυτισμό στο Πρόγραμμα Αυτισμού του Delaware. Από τότε, το PECS έχει εφαρμοστεί με επιτυχία παγκοσμίως με χιλιάδες μαθητές όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν μία ποικιλία γνωστικών, κινητικών και επικοινωνιακών δυσκολιών.

Το πρωτόκολλο διδασκαλίας του PECS βασίζεται στο βιβλίο του B.F Skinner, Verbal Behavior, και στο ευρύ φάσμα της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς. Σε όλο το πρωτόκολλο χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές βοήθειας και ενίσχυσης που θα οδηγήσουν στην αυτόνομη επικοινωνία. Το πρωτόκολλο επίσης περιλαμβάνει συστηματικές διαδικασίες διόρθωσης λαθών προκειμένου να προάγεται η μάθηση όταν συμβαίνει ένα λάθος. Λεκτικές βοήθειες δεν χρησιμοποιούνται, χτίζοντας έτσι την άμεση πρωτοβουλία και αποφεύγοντας την εξάρτηση από την βοήθεια.

Το PECS αποτελείται από έξι στάδια και ξεκινά διδάσκοντας στο άτομο να δίνει μία εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου ή δραστηριότητας σε έναν «σύντροφο επικοινωνίας» ο οποίος άμεσα τιμά την ανταλλαγή ως αίτημα. Το σύστημα προχωράει στη διάκριση εικόνων και στο πώς να τις συνθέσουμε σε προτάσεις. Στα πιο προχωρημένα στάδια, τα άτομα διδάσκονται να χρησιμοποιούν επίθετα, να απαντούν σε ερωτήσεις και να σχολιάζουν.

Ο πρωταρχικός στόχος του PECS είναι να διδάξει τη λειτουργική επικοινωνία. Η έρευνα έχει δείξει ότι κάποιοι μαθητές που χρησιμοποιούν το PECS αναπτύσσουν και την ομιλία. Άλλοι μπορεί να μεταβούν σε μία Συσκευή Παραγωγής Ομιλίας. Ο όγκος των ερευνών που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του PECS ως μία επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική είναι σημαντικός και συνεχίζει να επεκτείνεται με περισσότερα από 190 επιστημονικά άρθρα από όλο τον κόσμο.

Τα Εξι Σταδια Του PECS®

Μέθοδος PECS στάδιο 1

ΣΤΑΔΙΟ I

Πώς επικοινωνούμε
Τα άτομα μαθαίνουν να ανταλλάσσουν μονές εικόνες από αντικείμενα και δραστηριότητες που πραγματικά θέλουν.

Μέθοδος PECS στάδιο 2

ΣΤΑΔΙΟ II

Απόσταση και Επιμονή
Χρησιμοποιώντας ακόμη μονές εικόνες, τα άτομα μαθαίνουν να γενικεύουν αυτή τη νέα δεξιότητα με το να τη χρησιμοποιούν  σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικά άτομα και με το να διανύουν αποστάσεις. Διδάσκονται επίσης να είναι πιο επίμονοι στην επικοινωνία τους.

Μέθοδος PECS στάδιο 3

ΣΤΑΔΙΟ III

Διάκριση Εικόνων
Τα άτομα μαθαίνουν να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες εικόνες για να ζητήσουν τα αγαπημένα τους πράγματα. Οι εικόνες τοποθετούνται στο Βιβλίο Επικοινωνίας PECS – ένα ντοσιέ με αυτοκόλλητες σκληρές ταινίες – όπου αποθηκεύονται και ο μαθητής μπορεί εύκολα να τις βγάλει για να επικοινωνήσει.

Μέθοδος PECS στάδιο 4

ΣΤΑΔΙΟ IV

Δομή Πρότασης
Τα άτομα μαθαίνουν να δομούν απλές προτάσεις σε μία αποσπώμενη Βάση Πρότασης χρησιμοποιώντας την εικόνα «Θέλω» και  την εικόνα του αντικειμένου που θέλουν να ζητήσουν.

Μέθοδος PECS προσδιορισμοί

Προσδιορισμοι Και Επεκταση Λεξιλογιου

Τα άτομα μαθαίνουν να επεκτείνουν τις προτάσεις τους, προσθέτοντας επίθετα, ρήματα και προθέσεις.

Μέθοδος PECS στάδιο 5

ΣΤΑΔΙΟ V

Αίτημα σε Ανταπόκριση
Τα άτομα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το PECS για να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Τι θέλεις;»

Μέθοδος PECS στάδιο 6

ΣΤΑΔΙΟ VI

Σχολιασμός
Τα άτομα διδάσκονται να σχολιάζουν απαντώντας σε ερωτήσεις όπως «Τι βλέπεις;», «Τι ακούς;» και «Τι είναι;». Μαθαίνουν να κάνουν προτάσεις που ξεκινούν με φράσεις όπως «Βλέπω» , «Ακούω», «Νιώθω», «Είναι» κ.α.