Τα άτομα με απούσα ή περιορισμένη ομιλία έχουν ανάγκη από ένα σύστημα επικοινωνίας που μπορούν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή. Εάν εργάζεστε στην ειδική αγωγή ή έχετε ένα παιδί με διάγνωση πιθανόν να έχετε ακούσει για το PECS, το Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων. Είναι πολύ γνωστό γιατί είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική και όταν εφαρμόζεται πιστά, δουλεύει! Το PECS παρέχει μία άμεσα χρήσιμη μέθοδο για να ζητάει κανείς πράγματα, δράσεις και ανθρώπους, με έναν τρόπο που προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, το PECS ξεκινάει με τη διδασκαλία της έκφρασης αυθόρμητων αιτημάτων και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, προχωράει τόσο στην ανταπόκριση σε ερωτήσεις όσο και στον σχολιασμό για πράγματα στο περιβάλλον. Ένα επιπλέον καλό νέο για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) είναι το υψηλό ποσοστό παιδιών που αποκτούν αυτόνομη ομιλία μετά την εισαγωγή του PECS. Ωστόσο δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσετε το PECS. Εξαιρετική πρόοδος έχει σημειωθεί με άτομα που διδάχθηκαν το PECS ως ενήλικες. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι ενώ το PECS αρχικά αναπτύχθηκε για μικρά παιδιά με αυτισμό, έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί με μία ποικιλία εκπαιδευομένων όλων των ηλικιών που έχουν διάφορες γνωστικές, κινητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες.

Με τα προγράμματα κατάρτισης μας, θα μάθετε να εφαρμόζετε το PECS, το επιστημονικά τεκμηριωμένο Σύστημα Εναλλακτικής / Επαυξητικής Επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό σε όλο τον κόσμο.
Διάγραμμα PECS