Η σειρά των ζωντανών webinars μικρής διάρκειας καλύπτουν πολλά διαφορετικά θέματα στους τομείς της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς και της ειδικής αγωγής. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 2 έως 3,5 ώρες και πραγματοποιούνται όλο το χρόνο.