Η Πιστοποίηση Τάξης Pyramid συνδυάζει συνολική εκπαίδευση και εποπτική καθοδήγηση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών ομάδων έτσι ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid. 

Το Μοντέλο Pyramid παρέχει ένα οργανωμένο πλαίσιο που εστιάζει στο να διδάξει την ομάδα να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών συνδυάζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές από το ευρύ φάσμα της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους που προωθούν την λειτουργική επικοινωνία και τις ακαδημαικές και κοινωνικές δεξιότητες. Καθώς η ομάδα εφαρμόζει τα  στοιχεία του Μοντέλου Pyramid, γίνεται παράλληλα μια αξιολόγηση έτσι ώστε να γίνει σωστή καθοδήγηση και να ελεγχθεί η πρόοδος.

Η πιστοποίηση δίνεται όταν η τάξη παρουσιάσει την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid.

Καταρτιση

Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να ολοκληρώσει τα ακόλουθα σεμινάρια:

Οι εκπαιδεύσεις αποτελούνται από διαλέξεις, συζητήσεις, αναλύσεις βίντεο, σχεδιασμό ομάδας, ομαδικές δραστηριότητες, πρακτική και παιγχνίδι ρόλων.

Consultation

Team members will be guided by one of Pyramid’s expert consultants to implement all components of the Pyramid. The team will know ahead of time which elements of the Pyramid Approach will be reviewed.  Observations, modeling and feedback will be provided during each consultative visit. Each team will receive written recommendations.

Πλεονεκτηματα

  • Πρόσβαση στους ειδικούς: Το πρόγραμμά σας έχει πρόσβαση σε όλη την ομάδα Pyramid, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτών, Andy Bondy, PhD, και Lori Frost, MS, CCC-SLP.
  • Βελτιωμένη επίδοση μαθητών: Οι μαθητές σας θα προοδεύσουν σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Αυξημένη ικανοποίηση του προσωπικού: Θα δείτε μειωμένη εναλλαγή στα μέλη του προσωπικού καθώς θα έχετε μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα που εργάζεται έχοντας ως σταθερή βάση το πνεύμα συνεργασίας.
  • Αυξημένη ικανοποίηση των γονιών: Οι γονείς θα αισθανθούν άνετα γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ότι εσείς θα κάνετε τα πάντα για να διασφαλίσετε ότι θα τους παρέχετε τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
  • Καλύτερη φήμη του προγράμματος ή του σχολείου: Θα μπορέσετε να πληροφορήσετε την κοινότητα, τους επαγγελματίες και τους γονείς για την «Πιστοποιημένη Τάξη Pyramid» που βρίσκεται στον χώρο σας. Το κέντρο σας ή το σχολείο θα αναγνωριστεί στη διεθνή ιστοσελίδα μας ως χώρος που ανταποκρίνεται επακριβώς στα πρότυπα της υψηλού επιπέδου Πιστοποιημένης Τάξης Pyramid.

Πιστοποιηση

Προσωρινή Πιστοποίηση: Για να λάβετε προσωρινή πιστοποίηση, η ομάδα πρέπει να επιδείξει ενσωμάτωση των βασικών στοιχείων του Μοντέλου Pyramid: Λειτουργικές Δραστηριότητες, Συστήματα Ενίσχυσης, Λειτουργική Επικοινωνία και Πλάνα Υποστήριξης Συμπεριφοράς μέσα στο πρώτο έτος.

Πλήρης Πιστοποίηση: Απονέμεται πλήρης πιστοποίηση όταν η ομάδα επιδείξει ενσωμάτωση και των 9 στοιχείων του Μοντέλου Pyramid: Λειτουργικές Δραστηριότητες, Συστήματα Ενίσχυσης, Λειτουργική Επικοινωνία, Αντιμετώπιση απρόσφορων με το πλαίσιο συμπεριφορών, Γενίκευση, Είδη Μαθημάτων, Αποτελεσματικές Τεχνικές Διδασκαλίας/Βοήθειας, Διαδικασίες Διόρθωσης Λαθών και Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων.

Ανανεωση Πιστοποιησης:

Οι πιστοποιήσεις απονέμονται ετησίως. Για την ανανέωση της πιστοποίησης απαιτείται να είναι ενεργή η ελάχιστη συνεχής εποπτεία (είτε ζωντανά μέσω Internet είτε με την υποβολή βίντεο). Αν η βαθμολογία παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, τότε η πιστοποίηση ανανεώνεται. Αν η βαθμολογία πέσει κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα, ένας σύμβουλος της Pyramid θα ενημερώσει την ομάδα άμεσα. Θα συζητηθούν στρατηγικές διόρθωσης με το προσωπικό της τάξης και τον υπεύθυνο του προγράμματος. Η Pyramid πιστοποιεί μόνο τις τάξεις που πετυχαίνουν και διατηρούν υψηλά επίπεδα ποιότητας εφαρμογής του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργία Πιστοποιημένης Τάξης Pyramid, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ελεάνα Λογοθέτη στο elogotheti@pecs.com ή καλέστε στο +30 6937490590.