Πιστοποιήστε το πρόγραμμα σας

Προγραμμα Πιστοποιησης Pyramid

Βελτιώστε την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες επικοινωνίας και αυτονομίας των μαθητών σας.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Pyramid συνδυάζει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ομάδων στη δημιουργία αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης χρησιμοποιώντας το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid – Λειτουργικό ΑΒΑ (Pyramid Approach to Education®). Το Μοντέλο Pyramid παρέχει ένα οργανωμένο ολοκληρωμένο πλαίσιο που εστιάζει στο να εκπαιδεύσει την ομάδα στο πώς να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών συνδυάζοντας το ευρύ φάσμα της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές, με ιδιαίτερη έμφαση σε μεθόδους που προωθούν τη λειτουργική επικοινωνία και τις σχολικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Καθώς η ομάδα εφαρμόζει τα εννέα στοιχεία του Μοντέλου Pyramid, χρησιμοποιείται μια λίστα αξιολόγησης για την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της προόδου. Η πιστοποίηση χορηγείται μόλις η ομάδα αποδείξει τη συμπερίληψη όλων των στοιχείων του Μοντέλου Pyramid. Μπορεί να παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες για την εκπαίδευση των συντονιστών των  ομάδων για τη διατήρηση της προόδου και την επέκταση της ανάπτυξης της ομάδας.

Σεμιναρια

Κάθε μέλος της ομάδας θα ολοκληρώσει τα ακόλουθα σεμινάρια:

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις, αναλύσεις video, ομαδικό σχεδιασμό, ομαδικές δραστηριότητες, πρακτική και παιχνίδι ρόλων.

Εποπτεια

Η εποπτεία αποτελείται από επισκέψεις στον χώρο σας που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, ξεκινώντας με μια ημέρα συλλογής δεδομένων έναρξης. Τα μέλη της ομάδας θα καθοδηγηθούν από έναν από τους ειδικούς συμβούλους της Pyramid για την εφαρμογή όλων των στοιχείων του Μοντέλου Pyramid. Παρατηρήσεις, επίδειξη και ανατροφοδότηση θα παρέχονται κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης μαζί με γραπτές συστάσεις.

Οι Πιστοποιημενες Ομαδες Pyramid Θα

Προσδιορίζουν

​σημαντικούς στόχους για την ενίσχυση της αυτονομίας των μαθητών

Σχεδιάζουν

και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μαθήματα που περιλαμβάνουν τεχνικές διδασκαλίας και διαδικασίες διόρθωσης λαθών

Προωθούν

Προωθούν θετικές συμπεριφορές μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων

Χρησιμοποιούν

δεδομένα για τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων

Βελτιώνουν

την οργάνωση της τάξης/του χώρου

Πλεονεκτηματα

Πρόσβαση στους ειδικούς

Το πρόγραμμά σας έχει πρόσβαση σε όλη την ομάδα Pyramid, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτών, Andy Bondy, PhD, και Lori Frost, MS, CCC-SLP.

Βελτιωμένη επίδοση μαθητών

Εφαρμόζοντας τα στοιχεία του Μοντέλου Pyramid, οι ομάδες θα ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε όλους τους τομείς, ενισχύοντας τις δεξιότητες επικοινωνίας και μειώνοντας τις ακατάλληλες συμπεριφορές.

Αυξημένη ικανοποίηση του προσωπικού

Η ομαδική εργασία και η συνεργασία αναπτύσσονται καθώς η ομάδα διαμορφώνει μια συνεκτική προσέγγιση στη συστηματική διδασκαλία.

Ενισχυμένη φήμη προγράμματος

Ο οργανισμός σας θα αναφέρεται στις διεθνείς ιστοσελίδες μας ότι διαθέτει πιστοποιημένο Πρόγραμμα Pyramid.

Εκπαιδευτική Υπευθυνότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης και όταν επιτευχθεί η πιστοποίηση, θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της προόδου του προσωπικού και των μαθητών.

Βιώσιμα αποτελέσματα

Η διατήρηση των δεξιοτήτων διασφαλίζεται μέσω της εκπαίδευσης των ομάδων συντονισμού για τη συνέχιση της εφαρμογής των στοιχείων του Μοντέλου Pyramid πυραμίδας μετά την εποπτεία.

Πιστοποιηση

Η Πιστοποίηση Pyramid απονέμεται όταν εφαρμόζονται ικανοποιητικά οι εννέα ενότητες της λίστας αξιολόγησης του Προγράμματος Πιστοποίησης Pyramid. Η πιστοποίηση χορηγείται για έως και 2 έτη: το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο αποκτήθηκε και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά.

Ανανεωση Πιστοποιησης

Μετά την αρχική περίοδο των 2 ετών, κάθε χώρος μπορεί να ανανεώσει το πιστοποιητικό του. Οι απαιτήσεις ανανέωσης αποτελούνται από μια Ημέρα Αξιολόγησης, για την εξέταση όλων των στοιχείων του Μοντέλου Pyramid, εκπαίδευση για ανανέωση εννοιών/θεμάτων (τουλάχιστον 2 ημέρες) και εποπτεία για να διασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία του Μοντέλου Pyramid θα συνεχίσουν να διατηρούνται σε επίπεδο προαγωγής (μισή ημέρα κατ’ ελάχιστο ανά τάξη/χώρο ανά τρίμηνο/εξάμηνο).

Εκπαιδευση Επιστημονικα Υπευθυνων

Ως τρόπος διατήρησης της προόδου, μια ομάδα συντονιστών μέσα σε έναν οργανισμό μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει σε πρόσθετη εκπαίδευση για να αναπτύξει δεξιότητες εποπτείας και επιστημονικά υπεύθυνου με έμφαση στο Μοντέλο Pyramid. Αυτό επιτρέπει στους επιστημονικά υπεύθυνους εντός του οργανισμού να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης και στην πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων αλλαγών.

Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 50 αίθουσες διδασκαλίας/χώροι έχουν αποκτήσει την Πιστοποίηση Pyramid