Γνωρίστε τη δυάδα  που συνδύασε τις καινοτόμες ιδέες της, για να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν λειτουργικές δεξιότητες και που κατάφερε να σχεδιάσει, μέσα στην τάξη, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που βελτίωσαν τη ζωή πολλών ανθρώπων ανά τον κόσμο.