ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ PECS®

Αυτή η υπηρεσία παρέχει εποπτεία σε γονείς που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο PECS Επίπεδο 1. Θα σας επισκεφτούμε στο σπίτι για να σας παρέχουμε εποπτεία στην εφαρμογή του PECS με το παιδί σας. Εντός δύο εβδομάδων από την επίσκεψη, σας αποστέλλουμε μία γραπτή αναφορά με τα επόμενα βήματα και με προτάσεις. Η ελάχιστη διάρκεια της εποπτείας είναι 2 ώρες, προτείνουμε δε η συνεδρία να μην ξεπεράσει τις 3 ώρες. Διαβάστε στο blog μας τις εμπειρίες που είχαν κάποιοι γονείς με την εποπτεία PECS στο σπίτι.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 • ανακεφαλαίωση των πληροφοριών του σεμιναρίου
 • γενικές ερωτήσεις και απαντήσεις
 • συγκεκριμένες συμβουλές /1:1 συζήτηση
 • ςπίδειξη
 • 1:1 εργασία με το παιδί σας για να επιλύσουμε οποιαδήποτε θέματα στην εφαρμογή
 • 1:1 εργασία για να βοηθήσουμε το παιδί σας να περάσει τα στάδια του PECS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ PECS ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΗΝΙΑΙΑ

Μία μηνιαία επιτόπια επίσκεψη από έναν Σύμβουλο της Pyramid με γραπτή αναφορά

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Επιτόπια επίσκεψη από έναν Σύμβουλο της Pyramid με γραπτή αναφορά

ΤΟ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ PYRAMID ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΨΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΚΑΝΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Αυτό σήμαινε ότι μπορούσαμε να δουλέψουμε στον ρυθμό μας, εξετάζοντας τα συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζαμε. Ο γιος μου απολάμβανε πολύ τις συνεδρίες, η Louise είχα πάντα κάτι συναρπαστικό που αυτός ήθελε να κάνουν, και θυμάμαι ότι σκεφτόμουν  πόσο πιο πολύ ασχολούνταν μαζί μας. Η Louise επισκέφθηκε  και το νηπιαγωγείο του γιου μου, το οποίο βοήθησε στο να διασφαλίσουμε ότι όλοι χρησιμοποιούσαμε το PECS με συνέπεια.

– Jade Page, γονέας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PECS

PECS Start-up™ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μία κατ’ οίκον υπηρεσία για γονείς που δεν έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο PECS Επίπεδο 1.

 • Η μέρα ξεκινά με μία σύντομη επισκόπηση του πρωτοκόλλου PECS
 • Συζητάμε πώς διαμορφώνουμε αποτελεσματικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης
 • Κάνουμε πρακτική και παιχνίδι ρόλων με την ομάδα στην αξιολόγηση ενισχυτών και στα αρχικά στάδια του PECS
 • Παρατηρούμε τον μαθητή για να προσδιορίσουμε τα αγαπημένα του αντικείμενα και δραστηριότητες
 • Ξεκινάμε το Στάδιο Ι με τον μαθητή
 • Προχωράμε στο Στάδιο ΙΙ και σε επόμενα στάδια ανάλογα με την περίπτωση
 • Συζητάμε και αξιολογούμε τις Εννέα Καίριες Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Συζητάμε λεπτομερώς τις προτάσεις
 • Αποστέλλουμε μία ολοκληρωμένη αναφορά εντός δύο εβδομάδων
 • Παρέχουμε τρεις ωριαίες συμπληρωματικές διαδικτυακές συνεδρίες εντός 6 εβδομάδων
 • Περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα:

In-Home PECS Check-up™

An at home service for parents who have previously booked a PECS Start Up or who have already attended the PECS® Level 1 workshop.

 • Ξεκινά με παρατήρηση των γονέων στην εφαρμογή του PECS με το παιδί τους
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Πρακτική και παιχνίδι ρόλων στα στάδια του PECS, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διόρθωσης λάθους
 • Συζητάμε και αξιολογούμε τις Εννέα Καίριες Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Εφαρμόζουμε με τον εκπαιδευόμενο τα επόμενα στάδια και/ή τις καίριες δεξιότητες επικοινωνίας που έχουμε εντοπίσει
 • Συζητάμε λεπτομερώς τις προτάσεις
 • Αποστέλλουμε μία ολοκληρωμένη αναφορά εντός δύο εβδομάδων
 • Παρέχουμε μία 30λεπτη συμπληρωματική διαδικτυακή συνεδρία εντός 6 εβδομάδων
 • Περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα:

ONLINE ΕΠΟΠΤΕΙΑ PECS

Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε γονείς που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο PECS Επίπεδο 1. Θα σας συναντήσουμε ηλεκτρονικά για να σας παρέχουμε εποπτεία στην εφαρμογή του PECS με το παιδί σας. Μία σύντομη αναφορά με προτάσεις θα σας σταλεί με email εντός 2 εβδομάδων από τη συνεδρία. Η συνάντηση μπορεί να καλύψει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

 • ανακεφαλαίωση των πληροφοριών του σεμιναρίου
 • γενικές ερωτήσεις και απαντήσεις
 • συγκεκριμένες συμβουλές/1:1 συζήτηση
 • επίδειξη
 • υποβολή video εκ των προτέρων

Online PECS Check-in

Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε γονείς που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο PECS Επίπεδο 1. Θα σας συναντήσουμε ηλεκτρονικά για να σας παρέχουμε εποπτεία στην εφαρμογή του PECS με το παιδί σας. Μία τέλεια συνέχεια σε μία κατ’οίκον εποπτεία PECS. Η συνάντηση μπορεί να καλύψει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

 • γενικές ερωτήσεις και απαντήσεις
 • συγκεκριμένες συμβουλές/1:1 συζήτηση
 • επίδειξη

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όταν δουλεύουμε με άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αιτία ορισμένων συμπεριφορών. Η πρώτη μας σκέψη  είναι να ρωτήσουμε «Πώς το κάνω αυτό να σταματήσει;». Αυτή η ερώτηση μπορεί να μας οδηγήσει στην εφαρμογή βραχυπρόθεσμων διορθώσεων αντί στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων. Αυτή η υπηρεσία συμπληρώνει το σεμινάριο μας «Προκλητικές Συμπεριφορές: Πρόληψη, Μείωση και Αντικατάσταση.  Ωστόσο η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εποπτεία. Εντός δύο εβδομάδων από την επίσκεψη, σας αποστέλλεται μέσω email μία γραπτή αναφορά με τα επόμενα βήματα και με προτάσεις. Ελάχιστη διάρκεια 2 ώρες.

 • επίσκεψη στο σπίτι για 2 ή περισσότερες ώρες
 • διδάσκουμε στο παιδί σας καίριες δεξιότητες που απαιτούνται για την αντικατάσταση ανεπιθύμητων συμπεριφορών
 • θα μάθετε για την συστηματική ενίσχυση, τις λειτουργικές δραστηριότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας που θα βοηθήσουν στην μείωση στοχευμένων συμπεριφορών
 • Σας καθοδηγούμε στο πώς να συλλέξετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα
 • θα εντοπίζετε καταρχήν τρόπους πρόληψης των ακατάλληλων με το πλαίσιο συμπεριφορών αλλά και συστηματικής αντιμετώπισης ώστε να τις μειώσετε όταν εμφανίζονται

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που θέλετε να αποκτήσει το παιδί σας μέχρι να ενηλικιωθεί; Όλοι οι γονείς θέλουν το παιδί τους να μπορεί να εργαστεί και να ζήσει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο. Οι δεξιότητες κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας είναι όλες απαραίτητες για την ενίσχυση της αυτονομίας καθώς και για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι μαθητές με αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μάθουν δεξιότητες, επομένως που θέλουμε να σπαταλήσουμε πολύτιμο χρόνο;  H ομάδα μας μπορεί να σας παρέχει εστιασμένη εποπτεία στο σπίτι για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε συγκεκριμένα αυτές τις βασικές δεξιότητες. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε και να σχεδιάσετε δραστηριότητες στο σπίτι και συγκεκριμένους στόχους για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας βαδίζει πραγματικά στο δρόμο της αυξημένης αυτονομίας.

Μία γραπτή αναφορά με τα επόμενα βήματα και με προτάσεις αποστέλλεται μέσω email εντός 2 εβδομάδων από την επίσκεψη. Ελάχιστη διάρκεια 2 ώρες.

 • επίσκεψη στο σπίτι για 2 ή περισσότερες ώρες
 • εστιασμένη εποπτεία στο σπίτι για να σας βοηθήσουμε συγκεκριμένα να βελτιώσετε ζωτικές δεξιότητες
 • σας βοηθάμε να προσδιορίσετε ελλιπείς δεξιότητες
 • σας υποστηρίζουμε στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων εντός σπιτιού για να διδάξετε λειτουργικές δεξιότητες
 • σας βοηθάμε να αυξήσετε την αυτονομία του παιδιού σας
 • γραπτή αναφορά με συμβουλές και επόμενα βήματα

Για να προγραμματίσετε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στο pecsgreece@pecs.com ή καλέστε στο
+30 6937490590

 

+30 6937490590