Οι οικογένειες με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις σε καθημερινή βάση και συχνά αναζητούν περισσότερη υποστήριξη και εποπτεία. Έχουμε εμπειρία στο να βοηθάμε οικογένειες και ομάδες να δημιουργήσετε ή να τελειοποιήσετε τα κατ’οίκον προγράμματά σας εστιάζοντας στις θετικές συμπεριφορές, διδάσκοντας λειτουργικές επικοινωνιακές δεξιότητες (συμπεριλαμβάνοντας το PECS), και προσδιορίζοντας σημαντικούς στόχους για την αύξηση της αυτονομίας του γιού σας ή της κόρης σας στο σπίτι και στην κοινότητα. Βασισμένη στις ξεχωριστές ανάγκες της οικογένειάς σας, αυτή η εποπτεία  μπορεί να εκτείνεται από εβδομαδιαίες έως και ετήσιες επισκέψεις.