Πολλοί άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αυτισμό, έχουν δυσκολία και με την έκφραση αλλά και με την πρόσληψη επικοινωνίας. Μπορεί να είναι δύσκολο για τους γονείς και για τους επαγγελματίες να διαλέξουν τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν όπως και το τι πρέπει να κάνουν πρώτα. Αν το άτομο δεν έχει ομιλία, οι ομάδες συχνά αναρωτιούνται αν πρέπει να αφιερώσουν χρόνο στο να ενθαρρύνουν τον λόγο και αν ναι, για πόσο διάστημα; Μήπως είναι καλύτερα  να εφαρμόσουμε συστήματα εναλλακτικής/επαυξητικής επικοινωνίας (AAC); Σε ποιές ειδικές δεξιότητες πρέπει να εστιάσουμε έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική πρόοδος στον μαθητή;

Η Pyramid μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Εκτός από το επιστημονικά τεκμηριωμένο Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS), διεξάγουμε πολλά σεμινάρια και προσφέρουμε επιτόπια εποπτεία εστιάζοντας στη διδασκαλία καίριων επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανεξάρτητα από τη δίοδο που χρησιμοποιεί ο μαθητής. Η ενσωμάτωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα στις καθημερινές δραστηριότητες είναι υψίστης σημασίας και πρακτικοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό συμπεριλαμβάνονται σε όλες μας τις υπηρεσίες.

Διαθέσιμη Κατ’ οίκον Εποπτεία σε Θέματα  Επικοινωνίας​: