Όλοι οι δάσκαλοι, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται, κάποια στιγμή θα συναντήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αν ένας μαθητής έχει ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ), πιθανόν να γνωρίζετε τι σκοπεύετε να δουλέψετε αλλά πώς θα καταφέρετε να το κάνετε αυτό με επιτυχία; Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid που έχει σχεδιάσει ο Andy Bondy, PhD, είναι ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργικού ΑΒΑ που βοηθάει τους δασκάλους και τους γονείς να δημιουργήσουν ένα όσο πιο πετυχημένο περιβάλλον μάθησης γίνεται. Για πάνω από τριάντα χρόνια, το  Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid είναι ενσωματωμένο σε κάθετι που κάνουμε και έχει συμβάλει σε ολοένα καλύτερα αποτελέσματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες . Η εφαρμογή του Μοντέλου Pyramid  στο εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα σταθερό και αποτελεσματικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

 

Η άποψή μας είναι ότι η οποιαδήποτε εποπτεία έχει πάντα να κάνει με τους ανθρώπους της. Έχουμε δει ότι οι Σύμβουλοι της Pyramid είναι ευέλικτοι και θετικοί στην μέθοδό τους. Δουλεύουν πολύ σκληρά όταν κάνουν επιτόπια εποπτεία και είναι απόλυτα συνεπείς στην παράδοση συμπληρωματικών αναφορών. Όταν έχουμε συνεχή ευέλικτη εποπτεία μπορούμε να επιβλέπουμε την εργασία μας, να υποστηρίζουμε το προσωπικό με την λιγότερη εμπειρία και να παρακολουθούμε την πρόοδο των μαθητών μας.

– Sue Blows, Διευθύντρια στο Hatton School, Essex.