Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζουμε στον αυτισμό και σε άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Για πολλές δύσκολες συμπεριφορές, η πρώτη μας αντίδραση είναι να ρωτήσουμε «πώς θα το κάνω να σταματήσει;» Αυτή η ερώτηση  μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή βραχυπρόθεσμων διορθώσεων παρά στον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων λύσεων. Στην Pyramid, αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη των καίριων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές μας για να αντικαταστήσουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές με μία ενέργεια που είναι το ίδιο αποτελεσματική για αυτούς. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, δίνουμε έμφαση στην χρήση συστηματικής ενίσχυσης και διδασκαλίας λειτουργικών δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας με στόχο να μειώσουμε τις συμπεριφορές που δεν επιθυμούμε. Η επιτόπια εποπτεία μας σας προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε για να αποτρέψετε καταρχήν απρόσφορες με το πλαίσιο συμπεριφορές  και για να αντιδράσετε με συστηματικό τρόπο έτσι ώστε να να τις μειώσετε όταν αυτές εμφανίζονται.