Ποιοί είναι οι πιο σημαντικοί στόχοι που θέλουμε να πετύχουν οι μαθητές μας μέχρι να ενηλικιωθούν; Οι περισσότεροι επαγγελματίες συμφωνούν ότι οι μακροπρόθεσμοι εκπαιδευτικοί στόχοι για τους μαθητές τους είναι το να μπορούν να εργασθούν και να μπορέσουν να ζήσουν όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται. Οι κοινωνικές, επικοινωνιακές και ψυχαγωγικές δεξιότητες είναι όλες αναγκαίες για μεγαλύτερη ανεξαρτησία αλλά και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι μαθητές με αναπτυξιακή καθυστέρηση χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες – πού θέλουμε, λοιπόν, να αφιερώσουμε πολύτιμο χρόνο; Όσοι  από εμάς παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επιλέγουμε και εξετάζουμε συστηματικά τα πιο σημαντικά μαθήματα. Οι Λειτουργικές Δραστηριότητες, ένα από τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν τη βάση του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid, είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο βέλτιστου μαθησιακού περιβάλλοντος. Η ομάδα μας μπορεί να παρέχει στοχευμένη εποπτεία μέσα στην τάξη για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας μέσα σε αυτήν. Μπορούμε να βοηθήσουμε εσάς και την ομάδα σας να προσδιορίσετε και να σχεδιάσετε δραστηριότητες όπως και συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι οι μαθητές σας βαδίζουν στο δρόμο που θα τους οδηγήσει να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι.