Στόχος μας στην Pyramid είναι να σχεδιάζουμε και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα. Κατανοούμε ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: ένα προϊόν μπορεί να μην ικανοποιεί τον αγοραστή, ο πελάτης μπορεί να έχει λάβει ένα προϊόν που έχει κάποιο ελάττωμα ή έχει υποστεί ζημιά, ο πελάτης μπορεί να έχει λάβει ένα λάθος προϊόν ή λανθασμένη ποσότητα. Με βάση τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχουμε μία «Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων» που θα επιτρέπει στους αξιότιμους πελάτες μας να παραμείνουν ικανοποιημένοι είτε με τη λήψη μίας αντικατάστασης προϊόντος είτε με επιστροφή των χρημάτων τους. Για να διασφαλίσουμε την επιτυχή επιστροφή ενός προϊόντος, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

Ελλατωματικο Προϊόν:

  • Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν αγοραστεί απευθείας από την Pyramid Educational Consultants
  • Οποιοδήποτε προϊόν με κάποιο ελάττωμα ή ζημιά θα πρέπει να αναφέρεται εντός 10 ημερών από την Ημερομηνία Παράδοσης του Προϊόντος* επικοινωνώντας με το Τμήμα Προϊόντων στο +30 6937490590.

Σφαλμα Στο Προϊόν:

Oποιοδήποτε σφάλμα/έλλειψη στο/στα προϊόν/προϊόντα θα πρέπει να αναφέρεται εντός 10 ημερών από την Ημερομηνία Παράδοσης του Προϊόντος* επικοινωνώντας με το Τμήμα Προϊόντων στο +30 6937490590.

Επιστροφες Και Αλλαγες Προϊόντων:

Κατά την κρίση του πελάτη, μπορεί να γίνει αντικατάσταση προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής επιστροφής και αντικατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω κριτήρια για να γνωρίζετε αν το προϊόν σας είναι κατάλληλο για ανταλλαγή ή / και επιστροφή χρημάτων.

  • Προκειμένου να λάβετε ένα προϊόν σε αντικατάσταση/ανταλλαγή ή να γίνει επιστροφή χρημάτων οποιοδήποτε προϊόν που θεωρείται «ανεπιθύμητο» θα πρέπει να αναφέρεται στο Τμήμα Προϊόντων εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Παράδοσης του Προϊόντος*. Ισχύουν εξαιρέσεις. (Παρακαλούμε δείτε τη λίστα μη-επιστρεφόμενων, Εξαιρούμενων Προϊόντων).
  • Κάθε ανεπιθύμητο προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην Pyramid σε Κατάσταση Μεταπώλησης***, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξαρτημάτων του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία
  • Για να προχωρήσετε σε επιστροφή προϊόντος πρώτα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προϊόντων της Pyramid στ +30 6937490590.
  • Το/τα προϊόν/προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδοθούν στο Τμήμα Προϊόντων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας με το Τμήμα Προϊόντων της Pyramid.
  • Οι επιστροφές πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική συσκευασία ή το τιμολόγιο και να επιστρέφονται στην διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω.
  • Επιστρέψτε τα προϊόντα στη διεύθυνση:

Pyramid Educational Consultants of Greece
ARDITTOU 5
15234 ATHENS GREECE

Θυμηθείτε να: επικοινωνήσετε στο +30 6937490590 για να αναφέρετε οποιαδήποτε ελαττώματα/ζημιές ή λάθη/ελλείψεις στα προϊόντα σας.

*Ημερομηνία Παράδοσης του Προϊόντος: Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία η αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν από την Pyramid έφτασε σε εσάς. Διατηρούμε ηλεκτρονικά αρχεία που δηλώνουν τόσο την ημερομηνία αποστολής όσο και της παράδοσης και μπορούμε να προσκομίσουμε αποδείξεις παράδοσης κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Εξαιρουμενα Προϊοντα

***Κατάσταση για Μεταπώληση: Όταν στέλνετε το ανεπιθύμητο προϊόν πίσω στην Pyramid, φροντίστε να έχετε επίγνωση της ενδεχόμενης ζημιάς που μπορεί να προκύψει, κατά την αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος στο τμήμα επιστροφών μας. Παρακαλούμε να συσκευάσετε σωστά και προσεκτικά και να προστατεύσετε τα προϊόντα για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διαδικασία αποστολής. Εάν ένα προϊόν παραληφθεί και θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε μη εμπορεύσιμη κατάσταση, το προϊόν ή τα προϊόντα θα επιστραφούν με έξοδα του πελάτη.