κεντρική σελίδα » Επιστημονικά Τεκμηριωμένες Πρακτικές

Επιστημονικά Τεκμηριωμένες Πρακτικές

Το PECS® είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική (Evidence-Based Practice) με περισσότερα από 190 δημοσιευμένα άρθρα που παρέχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος PECS Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων. Δείτε την πλήρη λίστα των ερευνητικών άρθρων εδώ. Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid, ένα συστηματικό πλαίσιο για την δημιουργία αποτελεσματικών πλαισίων μάθησης, ενσωματώνει τεχνικές που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Δείτε παρακάτω το διάγραμμα.

Τι σημαίνει «επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική;» (EBP); Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρακτικής (EBP) μεταξύ των τομέων της ειδικής αγωγής, της παθολογίας της ομιλίας και της ανάλυσης συμπεριφοράς. Στο Evidence-based Practices in Education (2012) οι συγγραφείς Cook, Smith και Tankersley ορίζουν το EBP ως πρακτικές που αποδεικνύονται, μέσω ερευνών υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικές για τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών.

O Αμερικανικός Σύλλογος Ομιλίας και Ακοής (ASHA) ορίζει την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική (EBP) ως την ενσωμάτωση κλινικής γνώσης/γνωμοδότησης ειδικών, στοιχείων που συλλέγονται από την επιστημονική βιβλιογραφία και από την παρατήρηση πελατών και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και από τις απόψεις πελάτη/ασθενούς/φροντιστή. «Όταν εξετάζονται και τα τρία συστατικά της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρακτικής (EBP) μαζί, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ανάγκες και τις επιλογές των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας» (ASHA).

Στο περιοδικό Behavior Analysis με κριτές, οι Slocum et al. (2014) ορίζουν την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική (EBP) ως ένα μοντέλο επαγγελματικής λήψης αποφάσεων στο οποίο οι επαγγελματίες ενσωματώνουν τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία με τις αξίες των πελατών/ το πλαίσιο και την κλινική εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Το National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder (NPDC on ASD)) προσδιορίζει κριτήρια ένταξης για τις επιστημονικές τεκμηριωμένες πρακτικές (EBP)  με βάση την ανάγκη ύπαρξης επαρκούς αριθμού εμπειρικών αποδείξεων αποτελεσματικότητας μέσω υψηλής ποιότητας άρθρων περιοδικών με κριτές και επαναλήψεων αυτών των επιδείξεων από ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες. Για να χαρακτηριστεί ως επιστημονικά τεκμηριωμένη, μια κατηγορία πρακτικής πρέπει να έχει τουλάχιστον:

  • 2 υψηλής ποιότητας μελέτες σε ομάδες οι οποίες έχουν διεξαχθεί από 2 διαφορετικές ερευνητικές ομάδες ή
  • 5 υψηλής ποιότητας έρευνες μελέτης περίπτωσης που έχουν διεξαχθεί από 3 διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και περιλαμβάνουν ένα σύνολο 20 συμμετεχόντων σε όλες τις έρευνες ή
  • Συνδυασμό 1 υψηλής ποιότητας  μελέτης σε ομάδες και 3 υψηλής ποιότητας έρευνες μελέτης περίπτωσης που έχουν διεξαχθεί από δύο ανεξάρτητες ομάδες έρευνας.

Παρακάτω επισημαίνονται οργανισμοί και άρθρα που έχουν αξιολογηθεί από κριτές και που αναγνωρίζουν το PECS® ως Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Πρακτική.

Οργανισμοι

Αρθρα Που Εχουν Αξιολογηθει

  • Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το PECS αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική για την Επικοινωνία, την Κοινωνικοποίηση και τη Συμπεριφορά (2010)
  • Το περιοδικό Pediatrics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το PECS αποτελεί Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Πρακτική, καθώς επίσης και το μόνο Επιστημονικά Τεκμηριωμένο Σύστημα Επαυξητικής/ Εναλλακτικής Επικοινωνίας, για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (2012)
  • Μια καλά ελεγχόμενη έρευνα που αναφέρθηκε σε Περιοδικά με κριτές συμπέρανε ότι το PECS είναι πιο αποτελεσματικό από τη «συνήθη εκπαίδευση» όσον αφορά στη βελτίωση της επικοινωνίας και άλλων δεξιοτήτων στο περιβάλλον του σχολείου(2011).

Εκπαιδευτικο Μοντελο Pyramid

Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid, ένα συστηματικό πλαίσιο για τη δημιουργία αποτελεσματικών πλαισίων μάθησης, ενσωματώνει τεχνικές που έχουν αναγνωριστεί από το National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice (NCAEP) ως επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές.