Στον τομέα της ειδικής αγωγής υπάρχουν επίσημες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες απαιτούνται «Επιστημονικά Τεκμηριωμένες Πρακτικές». Έχοuν γραφτεί πάνω από 150 άρθρα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων PECS. Παρακάτω θα δείτε οργανισμούς που αναγνωρίζουν το PECS ως Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Πρακτική (Evidence-Based Practice)  μαζί με άρθρα αξιολόγησης. Δείτε όλη τη λίστα των ερευνητικών άρθρων.

  • Το 2008, το National Professional Development Center (NPDC) on Autism Spectrum Disorder υιοθέτησε το PECS ως μία από τις 27 επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές επιλέγονται βάσει της αποτελεσματικότητάς τους σύμφωνα με την αξιολόγηση ερευνών από συναδέφλους. Το NPDC αποτελείται από πολλά πανεπιστήμια που ερευνούν κα προωθούν τη χρήση των Επιστημονικά Τεκμηριωμένων Πρακτικών στις ΔΑΦ.
  • Το Research Autism είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει αφιερωθεί στην έρευνα των παρεμβάσεων στον αυτισμό. Η ιστοσελίδα τους έχει πολλές γνωστές παρεμβάσεις που αξιολογούνται σύμφωνα με «την επιστημονική τεκμηρίωση που έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά». Το PECS έχει πάρει δύο τσεκαρίσματα στην κλίμακα αξιολόγησής τους, τα οποία σημαίνουν «πολύ θετική τεκμηρίωση» για την ποιότητα της τεκμηρίωσης που υποστηρίζει το PECS ως παρέμβαση.

Η Γνωμη Τους Για Το PECS:

«Πολύ θετική τεκμηρίωση»

Πρόκειται για μια άμεση και θετική μέθοδο, η οποία είναι οικονομική και όχι πολύ χρονοβόρα στην εφαρμογή της.

– Research Autism

  • Τα ερευνητικά άρθρα κριτικής αξιολόγησης έχουν βγάλει το πόρισμα ότι το PECS είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική. Μία ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό με τίτλο Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth συμπέρανε ότι το PECS είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική για την Επικοινωνία, την Κοινωνικοποίηση και τη Συμπεριφορά.
  • Το επιστημονικό περιοδικό Pediatrics συμπέρανε ότι το PECS είναι μια Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Πρακτική και συνάμα το μοναδικό Επιστημονικά Τεκμηριωμένο Επαυξητικό/Εναλλακτικό Σύστημα για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
  • Μια ελεγχόμενη έρευνα που παρουσιάστηκε σε Επιστημονικά Περιοδικά συμπέρανε ότι το PECS είναι πιό αποτελεσματικό από τη «συνήθη εκπαίδευση» όσον αφορά στη βελτίωση της επικοινωνίας και άλλων δεξιοτήτων στο περιβάλλον του σχολείου.
  • Πάνω από 150 άρθρα δίνουν τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας του PECS.
  • Οι συνιδρυτές, Andy Bondy και Lori Frost, συνεχίζουν να παραμένουν ενεργοί στην έρευνα αλλά και στην συγγραφή. Έχουν εκπονήσει πάνω από 35 άρθρα σχετικά με το PECS.