Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

2.jpg 1.jpg 17.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα (2. 4-day Functional ABA & Βασική Κατάρτιση PECS)
09/02/2019 - 14/04/2019

Cost: $650.00
Φοιτητές: $600.00

Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων σας καθώς αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στο πιστοποιητικό σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΒΗΜΑ 1

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο;

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.