Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

14.jpg 11.jpg 17.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (2. 4-day Functional ABA & Βασική Κατάρτιση PECS)
19/01/2019 - 24/02/2019

Cost: €650.00
Φοιτητές: €600.00

Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων σας καθώς αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στο πιστοποιητικό σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΒΗΜΑ 1

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο;

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.