Πληροφορίες Σεμιναρίου

Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

11.jpg 7.jpg 19.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα (PECS Επίπεδο 1 και 2 - - Βασική και Προχωρημένη Κατάρτιση)
29/09/2018 - 06/10/2018

Cost: €450.00
Φοιτητές: €410.00

Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων σας καθώς αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στο πιστοποιητικό σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΒΗΜΑ 1

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο;

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.