Πληροφορίες Σεμιναρίου

Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

3.jpg 13.jpg 16.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.