Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

7.jpg 5.jpg 14.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Αθήνα, Ελλάδα (PECS Επίπεδο ΙΙ - Προχωρημένη Κατάρτιση)
25/03/2018 - 25/03/2018


Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων σας καθώς αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στο πιστοποιητικό σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΒΗΜΑ 1

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο;

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.