Πληροφορίες Σεμιναρίου

Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

17.jpg 13.jpg 11.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.